Slik går det med planene om 600.000 tonn ny landbasert produksjon

Nyheter
0

De fleste aktørene er svært ordknappe om fremtiden.

En kartlegging av over 20 selskaper, som samlet har planer for produksjon av minst 600.000 tonn, tyder på at det er lenge til landbasert matfiskproduksjon vil gi et vesentlig bidrag til tilbudssiden av laks. Det er påfallende lite fremdrift. På Sunnmøre jobber Roger Hofseth eksempelvis med å gjøre en Olivin-gruve om til Norges største landbaserte produksjonsanlegg. Der planlegger selskapet hans World Heritage Salmon planlegger å produsere 100.000 tonn fisk.

– Er ikke noe nytt enda, så ingenting å skrive om. Ta kontakt om tre uker, da tror vi at det er kommet et hakk videre, skriver Roger Hofseth i en SMS til iLaks.

Dekket temaet godt
Et lignende svar gir daglig leder Vegard Skillingstad Livik i Rørvik-baserte Eco Seafood i Rørvik. Eco Seafood planlegger å bygge et landbasert anlegg med en kapasitet på 45.000 tonn matfisk på Kråkøya rett nord for Rørvik i Nord-Trøndelag.

– Ta kontakt med oss på nyåret. Da har vi nok mer å snakke om, sier Livik.

Deler av industriområdet på Kråkøya hvor Ecco Seafood planlegger et landbasert anlegg. Foto: Nord-Trøndelag Havn Rørvik

Ecofisk har fått konsesjon for oppdrett av 40.000 tonn laks i Espevik i Tysvær kommune i Rogaland. I likhet med Hofseth og Livik har ikke Ecofisks daglige leder Bjørn Inge Staalesen så mye å melde.

– Synes dere har dekket tema godt i flere artikler allerede, blant annet Knut Nesse sin bekymring for leverandørindustrien. Kan komme tilbake til dere når vi har mer nyheter, skriver Staalesen i en e-post.

AKVA groups konsernsjef Knut Nesse uttalte nylig at det var full stopp i ordrer til landbaserte prosjekter.

Les også: – Med all respekt, da blør leverandørindustrien mye og lenge 

Espevik Industriområde, hvor Ecofish planlegger sitt anlegg. Foto: Fra søknad

Usikre rammevilkår
De sjøbaserte oppdretterne Bjørøya har også planer om landbasert oppdrett. Administrerende direktør Ole Martin Løfsnæs bekrefter at prosjektet er usikkert, men ønsker ikke å si så mye.

– Det er litt usikre rammebetingelser og prosjektene er tyngre, uttaler han.

En som er litt mer snakkesalig er Øyvind Blom hos Blom Salmon. De planlegger en landbasert matfiskproduksjon på 30.000 tonn i Øygarden utenfor Bergen. Blom beskriver en situasjon der det ikke skjer så mye.

– Det er ikke noe nytt. Vi har holdt på med noen reguleringsplaner. Men det er litt vanskelig, slik situasjonen er i bransjen akkurat nå. Vi vet jo ikke hva som skjer med rammebetingelsene, hverken i dag eller i morgen. Man føler seg litt i limbo. Det er mye usikkerhet. Folk er ikke trygge på forvaltningen eller myndighetene, sier han til iLaks.

Her ønsker Blom å plassere sitt landbaserte anlegg. Foto: Øygarden kommune

Oppdrett i Portugal
En aktør som ikke synes å bli direkte påvirket av rammevilkårene i Norge er Maiken Foods. Selskapet jobber med å realisere planene om å produsere 6.000 tonn med laks på land i Portugal.

– Vi har inngått en MOU (momerandum of understanding) med et solid nordisk foretak som har til hensikt å finansiere hele utbyggingen av anlegget vårt i Portugal. Det er avtalt at motpart og innhold ikke skal publiseres av konkurransemessige hensyn, forklarer administrerende direktør Arne Gravdal i en e-post.

Ifølge Gravdal innebærer MOU-et med samarbeidspartneren at kravene til egenkapital vil bli redusert i byggefasen.

– Modellen de har foreslått vil redusere krav til EK betydelig når anlegget skal bygges, sier han.

Gravdal forteller at selskapet forventer drift i løpet av tredje kvartal i 2024 og første kvartal i 2025.

– Ettersom oppdrettstankene er uavhengige av hverandre vil vi raskt kunne være i full drift parallelt med utbygging, legger han til.

Slik er tankene som skal bygges i Portugal. Foto: Maiken Foods.

Salfjord skiller seg ut
Salfjord er en av aktørene som synes å ha mye på plass. Selskapet fikk i sommer innvilget konsesjoner for Salfjord 1 på Tjeldbergodden for 21.000 tonn matfisk og 30 millioner settefisk. Administrerende direktør Hans Ramsvik forteller at de nå arbeider med prosjektering og finansieringsplan.

– Salfjord kartlegger nå potensielle investorer, industrielle partnerskap og mulighetsrom for finansiering av utbygginger. Vi har ambisjon om en finansieringsplan med foretrukne samarbeidspartnere for første byggetrinn i løpet av våren 2024, skriver han i en e-post.

Selskapet vil særlig støtter seg på Artec Aqua og Norconsult når de nå forbereder utbygging.

– Første smoltinnsett for Salfjord I ved Tjeldbergodden planlegges i 2026/2027, med opptrapping til fullt produksjonsvolum i 2028. Fullt utbygd anlegget på Tjeldbergodden, med produksjonskapasitet på 36.500 tonn HOG/43 000 tonn levende fisk, forventes ferdigstilt i tidlig på 2030-tallet. Salfjord II Hyttneset har i veikartet vårt en oppstart utbygging i 2029, svarer Salfjord-sjefen.

På Tjeldbergodden industriområde vil Salfjord å plassere et landbasert oppdrettsanlegg. Foto: Tjeldbergodden

Fra laks til torsk
En annen aktør som har mye på tapetet er Havlandet i Florø. De har en konsesjon på 10.000 tonn matfisk. Nå planlegger selskapet å legge til rette for produksjon av inntil 50.000 tonn torsk på et nytt areal i tilknytning til forsyningsbasen Fjordbase i Florø. Selv om Havlandet har testet laks i RAS-piloten sin, vil de prioritere torsk fremfor laks fremover.

– De stemmer at vi hadde en konsesjon på 10.000 tonn på laks. Den fikk vi trukket tilbake fordi vi ville flytte anlegget fra en plass til en annen plass på industriområdet, som vi disponerer. Så per i dag har vi kun konsesjon på torsk, forklarer daglig leder Halvard Andalsvik Hovland.

Prioriteringen av torsk fremfor laks har sin forklaring i kompetanse, historikk og markedsposisjon.

– Vi har jobbet med torsk i over 20 år og sitter på verdens eneste privateide avlsprogram på torsk og har Norges største yngelanlegg uansett art. Vi ønsker å få opp et volum på torsk, før vi går til andre arter, sier han.

Men Hovland har ikke gitt slipp på laksen. Han tror det er mulig med en fleksibel tilnærming for å kunne sikre best mulig økonomi.

– For oss er det et poeng å ha mer enn en art og kunne være fleksibel i forhold til det, påpeker Hovland. 

Havlandet RAS Pilot. Foto: INC-gruppen

Mange tause
I fjor vant Losna Seafood frem mot Nærings- og fiskeridepartementet i en tvist om en tilbaketrukket landkonsesjon. Averøy Seafood, Losna Seafood, og Øygarden Seafood, som alle bygger på samme teknologi, har en planlagt produksjon på totalt 90.000 tonn. Geir Nordal-Pedersen er gründer og daglig leder i de tre selskapene. Han ønsker ikke å kommentere fremdriften på det nåværende tidspunkt.

Et annet selskap med planer er OFS Norge, som har konsesjon på 15.000 tonn fisk i Måløy. Selskapet har i et halvt år markedsført en kommende kapitalinnhenting på nettstedet Dealflow. De har ikke ønsket å uttale seg før kapitalinnhentingsprosessen formelt er i gang.

Selskapene Årdal Aqua, Baring og Balder Salmon har gitt tilbakemelding om at de skal komme tilbake med et svar, mens Greenaquanor har fortalt at de er i en omorganiseringsfase.

iLaks har også kontaktet flere andre aktører:

Barents Salmon, Bolaks, Gaia Salmon, Kvidul, Smart Salmon, Tomren Fish, Vadheim Akvapark og Columbi Salmon. Disse har ikke besvart henvendelsen.

Smart Salmon planlegger storsmoltanlegg på industriområdet i Smørhamn, nord for Florø. Foto: Jørn-Arne Tomasgaard

Prioriterer investeringer i utlandet
Salmon Evolution sin hoffleverandør, Artec Aqua, har merket at landprosjekter i Norge har stoppet opp. De frykter at den midlertidige stansen i behandlingen av nye konsesjonssøknader vil forsterke dette bildet.

– Det er fortsatt krevende for oss og kundene våre at det er stans i inntak og behandling av nye konsesjonssøknader for store deler av den landbaserte næringa. Dette ser også ut til at det drar ut i tid, og vi forventer at det vil gå betydelig mer enn 12 måneder fra regjeringen stoppet inntak og behandling av nye konsesjoner til vi har et nytt regelverk på plass, forteller administrerende direktør Ingegjerd Eidsvik i en e-post.

Les også: Forskriften for landbaserte konsesjoner ytterligere forsinket

Artec-sjefen tror at innføringen av grunnrenteskatten fortsatt påvirker markedet i Norge sterkt.

– Vi opplever kunder som utreder mulighetene sine, men forventer at det totale markedet for Norge er mindre fremover enn det var før grunnrenteskatten ble innført. Flere selskaper har vært tydelig på at de må utsette investeringer eller kommer til å prioritere investeringer utenfor Norge, sier hun.

Lundevågen industriområde i Farsund hvor det landbaserte anlegget til Baring er tenkt å ligge. Foto: Amon