Mener kostnadsbildet i sjø og på land er sammenliknbart

Nyheter
2261

Tomren Fish planlegger å produsere 10.000 tonn laks årlig på land. Nå går selskapet i gang med prosjekteringen.

Det har vært ganske stille rundt Tomren Fish siden iLaks første gang omtalte prosjektet for nesten fire år siden. I dag har selskapet sikret seg både en konsesjon på 10.000 tonn laks årlig samt en 68 mål regulert tomt på industriområdet på Trohaug i Vestnes kommune. 

1,5 milliarder kroner
Totalt har RAS-anlegget en prislapp på mellom 1,3 og 1,5 milliarder kroner, opplyser styreleder Hogne Bleie i Tomren Fish til iLaks. Nylig hentet selskapet inn 15 millioner kroner i en emisjon til prosjektering.

Hogne Bleie. FOTO: Elisabeth Nodland

– Dette beløpet innbetales i tre bolker frem mot sommeren 2021, sier Hogne.

Selskapet har også inngått et strategisk samarbeid med Cflow, som i lag med den landbaserte oppdretteren skal stå for prosjektering og design av anlegget. Det er flere lokale personer på eiersiden, blant andre initiativtaker Kåre O. Monstad, som eier 74,3 prosent av Tomren Fish. 

– Vi som sitter i styret og andre tilknyttede fagpersoner vil fortsatt være aktive i den videre prosessen på byggherren sin side. Cflow skal da kunne levere et best mulig prosjekt som skal ende ut i et anbudsgrunnlag , samt være grunnlag for videre kapitalinnhenting, sier Hogne videre.

– Lav risiko er nøkkelord
Da Tomren Fish nylig orienterte Vestnes kommunestyre om planene, tok Hogne Bleie & co. opp produksjonskostnader på land i forhold til sjø. 

«Kostnadene i næringen har økt dramatisk på relativt kort tid fra ca NOK 22 i 2006 til over NOK 40 Kg/Kg HOG iset i kasse», la Tomren Fish fram i sin presentasjon. iLaks har bedt Hogne utdype tankene rundt dette.

– Med de høye kostnadene sjøbasert produksjon av laks dessverre har fått, mye drevet av lusehåndtering både direkte og indirekte, er kostnadsbildet blitt sammenlignbart, forklarer han.

Les også: 11 ganger dyrere å bygge lakseproduksjon på land enn i sjø

Han mener «lav risiko» er nøkkelord.

ILLUSTRASJON: Cflow

– Vi har sammen med Cflow lang erfaring og solid kompetanse på landbasert fiskeoppdrett, om vannkjemi, fiskehelse, skånsom håndtering og fiskevelferd generelt, samt om slakte og bearbeidingsprosessen. Gjennomtenkte og robuste løsninger i alle ledd gir stabilitet og lav risiko for havari, mener Hogne.

Han viser til at et landbasert lakseanlegg kan videre integreres fra klekkeri til slakting, med påfølgende direkte filetering og hurtig nedkjøling av produktet.

– Dette gir en suveren intern logistikk og et langt lavere fraktvolum frem til markedet, helt uten bruk av is til kjøling. Produktkvalitet og holdbarhet blir også suveren. De komparative fordelene med logistikk, energiforbruk og høy kvalitet må selvsagt utnyttes til å gi en stabil inntjening mot bevisste «high-end» kontraktsrunder. Vi har sammen med Cflow også løsninger som gir et lavt energiforbruk og generelt redusert miljøavtrykk gjennom produksjons og distribusjonskjeden, avslutter han.