Årdal Aqua vil bygge storsmoltanlegg til 600 mill. like ved smelteverket i Sauda

Nyheter
0

Nå kan det bli smoltproduksjon vegg i vegg med smelteverket.

Mandag bekreftet Årdal Aqua overfor lokalavisen Ryfylke.net (bak betalingsmur) at selskapet har søkt konsesjon for å produsere 15.000 tonn laksesmolt inne på smelteverksområdet. Investeringen har en ramme på 600 millioner kroner.

Et smoltanlegg tilsvarende det en ser for seg i Sauda, er alt i produksjon i Tytlandsvik i Hjelmeland kommune, et anlegg der Grieg Seafood og Bremnes Seashore er medinvestorer. Erfaringene fra Tytlandsvik forenkler planlegging og bygging av et eventuelt anlegg i Sauda. Med rikeleg tilgang på vann, kraft og varme i form av kjølevann fra smelteverket skulle fiskeoppdrett være perfekt match, skriver avisen.

Bak Årdal Aqua står selskapet Vest Havbruk, hvor Nils Viga og Fister Smolt er største eier. Årdal Aqua er også engasjert i et landbasert oppdrettsanlegg for postsmolt og matfisk i Årdal i Rogaland. Her skal de produsere minst 3.000 tonn med postsmolt årlig og «teste ut matfisk på land». En tar sikte på byggestart i løpet av høsten 2021.

Det er for tiden høy aktivitet knyttet til oppdrett ved industritettstedet Sauda, som er mest kjent for vannkraft og smelteverk.

I vår ble det kjent at nederlandske Albatros Technology har fått to utviklingskonsesjoner for et lukket anlegg. Konseptet heter AquaBarge, et sjøbasert anlegg for påvekst av laks i et lukket system basert på RAS-teknologi. Lekteren skal ha en lengde på 195 meter, en bredde på 55 meter og en dybde på 22 meter.

Det såkalte lakseflotellet skal bygges av nederlandske Heerema Marine Contractors, og Albatros Technology har blinket seg ut en lokalitet for lekteren inne i Saudafjorden. Det er et område uten oppdrettsaktivitet i dag. Årsaken er at Saudafjorden er en såkalt nasjonal laksefjord. Ettersom anlegget er lukket, vil det ikke være til skade for laksestammen i fjorden.