Har lokal leverandørindustri i ryggen i landbasert satsing

Nyheter
0

OFS-gruppen har mobilisert lokal industri og kompetansemiljøer i Måløy-området i en landbasert utbygging med mål om 15.000 tonn biomasse.

Første byggetrinn er i gang og i løpet av høsten er planen å få den første fisken i tankene på industriområdet i Barstadvika mellom Måløy og Raudeberg. Tomten er 30 mål stor og ligger i sjøkanten i Ulvesundet der skipsleia går rett forbi. Ulike fagmiljøer i industrimiljøet rundt Måløy er kjent for å stå samlet og tilby totale leverandørtjenester til skipsindustrien. Nå er denne tankegangen overført til landbasert oppdrett.

Når iLaks kommer på besøk, har arbeidende styreleder Trond-Inge Kvernevik klart å samle store deler av fagmiljøet han har i ryggen i satsingen.

– Vår nærmeste nabo er skipsverftet Båtbygg. Når Austral Fisheries gjentatte ganger kommer verden rundt for å bygge båtene sine her, gjenspeiler det at den maritime klyngen i Nordfjord- og Sunnmøre-regionen er dyktige på samarbeid på totalleveranser av kompetanse og utstyr i komplekse prosjekter. Pålitelig drift og service 24/7 er ufravikelige krav. Denne kulturen bygger vi videre på, sier Kvernevik.

Fra settefisk til foredling
Den planlagte satsingen er helhetlig og spenner fra ordinært landbasert oppdrett fra settefisk til slaktefisk, til slakteri, bearbeiding og et kompetansesenter med industriskala drift for å dyrke spisskompetanse på landbaserte prosjekter.

Snart klart: Det såkalte ONTEC Academy er snart ferdig bygget og her skal etter planen komme fisk i tankene i løpet av høsten. I andre etasje blir det kontorfasiliteter og visningssenter. FOTO: JØRN-ARNE TOMASGARD

Sentrale samarbeidspartnere er blant andre industrirørleggerbedriften Simona Stadpipe, karleverandøren Koda, elektro- og automasjonsbedriften Sætren, avdeling for akvakultur ved Måløy vidaregåande skule og Fagskulen i Sogn og Fjordane maritim avdeling. Driftsselskapet ONTEC har i tillegg et tett samarbeid med de danske RAS-spesialistene Pisco Group.

Kompetansesenter
Første byggetrinn som de er i gang med nå, er 2.000 kvadratmeter og skal inneholde kompetansesenteret ONTEC Acadamy. I tillegg til verifiseringsfase for konsesjonsinnehaver OFS Måløy, blir her også FoU og opplæring i samarbeid med alt fra næringsaktører, videregående skole, fagskolen og Måløy Maritime Ressurssenter Ocean Blue som driver forsknings- og utviklingsarbeid.

Kompetansesenter: Tanken er at det landbaserte anlegget skal gi plass til både et operativt landbasert oppdrettsanlegg og til opplæring. Her diskuterer Yngve Hjertenes, prosjektleder i ONTEC, og Mona Bakke Svarstad, prosjektleder for akvakultur ved Måløy vgs. FOTO: JØRN-ARNE TOMASGARD

Anlegget blir et hybridanlegg der alle enhetene er uavhengige og kan fungere både i resirkulering (RAS), gjennomstrømning og gjenbruk.

Planen er å fortsette direkte utviklingen av første byggetrinn med kapasitet til 7.500 tonn biomasse. Dette vil kreve 27 mål av tomten. Men det foreligger planer om en dobling av kapasiteten til 15.000 tonn biomasse. Det vil kreve utvidelse av tomten.

Tomten: Vi ser starten av utbyggingen i tilknytning til eksisterende bygningsmasse i enden av området. Planen er å bruke det ledige arealet til å bygge et landbasert oppdrettsanlegg. Måløy by ligger rett bak neset i bakgrunnen. FOTO: JØRN-ARNE TOMASGARD

Vil ha med etablert oppdrettsnæring
På vei til Måløy kjører vi forbi flere opphengte bannere med påskriften «Nei til mer oppdrett i fjorden vår». Å satse på videre vekst i sjø er omstridt i et område som er i rød sone i regjeringens trafikklyssystem for oppdrett. Men Kvernevik tror ikke ONTEC alene er løsningen for at oppdrettsnæringen skal kunne vokse i regionen.

– Det er en avsporing å snakke om å ta den eksisterende laksenæringen på land. Oppdrett i sjø er effektivt, men har vekstutfordringer knyttet til arealbruk, sykdom og miljø. Det vet næringen, som derfor blant annet ser på mer lukkede systemer, og å ta ut mer påvekst på land for å utnytte både smoltanlegg og sjøkonsesjoner bedre. Norskekysten er det området i verden hvor man kan ha best kontaktflate mot folk som kan laks og moderne oppdrettsteknikk. Hevingen av kompetanse innen drift av landbaserte anlegg som nå foregår, er en naturlig utvidelse av denne næringen. For vår del er det utelukkende positivt å få med en aktør som allerede er i næringen. Dette er ting vi jobber med for tiden, bekrefter Kvernevik.

Fiskeriselskap fra Andenes på eiersiden
Selskapsstrukturen er organisert slik at OFS Norge eier 100 prosent av OFS Måløy, som har konsesjon på 15.000 tonn i Barstadvik, og majoriteten av teknologiselskapet Onshore Technologies (ONTEC).

Bak OFS Norge står blant andre den lokale industriaktøren Ronny Magne Almenning, og AH Holding fra Andenes som har bakgrunn i fabrikktråling. Ifølge Kvernevik er blant andre også Carisma Fish-eier Arild Aarvik og Olav Refvik, lokal investor kjent for å ha gjort karriere på Wall Street, med på investorsiden.

Leder utviklingen: Trond-Inge Kvernevik er arbeidende styreleder i Onshore Technologies (ONTEC). FOTO: JØRN-ARNE TOMASGARD