Havlandet slaktet ut sin andre generasjon av landbasert laks

Nyheter
0

Og fikk oppløftende resultater.

I starten av august slaktet Havlandet laksen som har svømt i karene siden november i fjor. Dette var andre produksjon av slakteklar laks, hvor Havlandet som andre aktør i Norge produser fisk på RAS-teknologi.

«Vi er stolte over at resultatene av årets produksjon ikke er til å ta feil av. Begge karene med landbasert laks ga oss en total slakt på 120 tonn, og en fisk på 3,5 kilo i gjennomsnitt. Med en dødelighet ned i 2,5 prosent og problemfri produksjon bekreftet Havlandet det resultatet vi så i fjor og leverer i tillegg ett enda bedre resultat,» skriver selskapet i en pressemelding.

Egenkomponert leveringssystem laget for å sikre fiskevelferd også under levering av fisken. Foto: Karen Nilsen

«Fisken i de to karene har vokst svært godt, driften gir god fiskehelse, fargen er veldig fin og vi fikk en god superior andel. I tillegg gir produksjonsmåten vår en av Norges mest bærekraftige oppdrettslakser. Ingen systemer for animalsk matproduksjon gir så lite miljømessig fotavtrykk som landbasert fiskeoppdrett. Vi har ingen utslipp eller rømming, full kontroll på sporbarhet og maks fôrutnyttelse.»

– Vi har testet mye som gir oss gode forutsetninger for fremtidig fullskala anlegg for laks. Nå ser vi frem mot videre kunnskapsløft om RAS-produksjon i årene som kommer, sier Fredrik Grahl-Jacobsen, driftssjef Havlandet RAS Pilot.

– Vi fikk bevilget 15 millioner kroner av Innovasjon Norge i 2018, og disse pengene har hatt avgjørende betydning for at prosjektet vårt har lykkes. Nå skal Havlandet fortsette byggingen av yngelanlegg på Fjord Base i Florø. Videre er planen å bygge både et settefiskanlegg og matfiskanlegg for torsk, samt matfiskanlegg for laks. Slike storslåtte fremtidsplaner har større sannsynlighet for å lykkes når vi nå har dokumentert at vi kan innfri både biologiske og kommersielle forutsetninger for et RAS-anlegg, sier han.

Godt samarbeid er viktig. Her er representanter fra både Havlandet, Bravo Seafood og Slakteriet på prøvesmaking av årets laks. Foto: Arvid Andenæs