Det landbaserte oppdrettsanlegget Ecofisk krever 20 megawatt i kraftforsyninger

Nyheter
0

Vil ferdigstilles i 2029.

Ecofisk disponerer gjennom en langsiktig leieavtale et planert industriområde på 300.000 kvadratmeter i Espevik i Rogaland, hvor Amrock tidligere drev et steinbrudd. Området er ferdig regulert for akvakultur.

I begynnelsen av juni ifjor rapporterte iLaks at selskapet hadde fått konsesjon for oppdrett av 40.000 tonn matfisk av laks og 20 millioner smolt. Planen er å bygge RAS-anlegget trinnvis, der første fase innebærer 5.000 tonn laks.

Produserer ferskvann
Sjøvannet skal hentes fra 80 meters dyp i Hervikfjorden, trygt under lusebeltet. Alt vann, som skal strømme gjennom anlegget, vil bli hentet fra fjorden fjorden. Ettersom oppdrettsanlegget ikke skal knyttes til noen ferskvannskilde, skal sjøvann, behandlet gjennom en osmoseprosess, bli til ferskvann.

Det skal altså pumpes mye vann, gjennom rør og kar. Og da trengs det energi.

Oppdrettsanlegget vil kjøpe strøm fra nettet. Egen kraftproduksjon skal spille sammen med nettet på smarte måter. Når hele anlegget er utbygd, vil det ha behov for cirka 20 megawatt, skriver Teknisk Ukeblad.

Til å drive første byggetrinn trengs cirka ti megawatt. En tommelfingerregel er, ifølge daglig leder i Ecofisk, Bjørn Inge Staalesen, at det går med mellom seks og åtte kWh per produsert kilo fisk.

Halvannen milliard
De første 40 millionene er hentet inn fra en rekke investorer. På eiersiden er kjente størrelser som IT-gründeren Jakob Hatteland, oppdrettsfamilien Strømmen fra Nordfjord, barnehagegründeren Einar Magne Jansen fra Karmøy, Steinsvik-gründeren Bjørn Apeland og børsnoterte AKVA Group.

– Vi vil nok trenge opp mot 1,5 milliarder kroner i egenkapital, har Bjørn Inge Staalesen tidligere uttalt til Dagens Næringsliv.

Ifølge en industrirapport utarbeidet av iLaks foreligger det planer om å bygge landbaserte oppdrettsanlegg for laks for 2,4 millioner tonn – en million tonn mer enn Norges samlede lakseproduksjon i sjø.