Mowi og TrønderEnergi samarbeider om storstilt rehabilitering av damanlegg i Åfjord

Totalkostnaden er 54 millioner kroner. TrønderEnergi startet i fjor vår en omfattende rehabilitering av dammer i Vikvassdraget ved Bessaker i Åfjord kommune i Trøndelag. Bakgrunnen for prosjektet er en ny damsikkerhetsforskrift som kom i 2010. - Jobben i Øvre Vikvatn er avsluttet, og nå i sommer, juli/august, vil dammene ved Øvre Skjærlivatn også ferdigstilles. Vi vil da begynne med oppfylling av dette magasinet. Vi har en plan om at dammene ved Nedre Skjærlivatn skal være ferdigstilt i løpet av første halvdel...