Foreslår MTB-grep for å takle «prodfisk»-utfordringene

Salmon Group tror at økt fleksibilitet kan gjøre det enklere for oppdretterne å takle problemene. Etter en vinter med skyhøye andeler av produksjonsfisk, skadet fisk og fisk med sår og misdannelser, rettes fokuset på hvordan man kan forebygge slike utfordringer. Fram Seafood-eksportør Ole Kristian Kjellbakk har gitt uttrykk for et ønske om en bred gjennomgang i jakten etter fremtidsrettede og robuste løsninger. – Her hadde det vært interessant å få løftet frem flere deler i næringen, som er virkelig er gode...