Mowi kaller Vlantana Norge inn på teppet: – Undersøkelsene avdekker store...

Mowis revisjonsrapport av Vlantana Norge er klar. Denne uken meldte iLaks at Mowi snart ville motta en rapport etter revisjon av Vlantana Norge. Det har tidligere blitt avdekket graverende forhold knyttet til lønns- og arbeidsforhold blant sjåførene hos transportøren, noe som førte til at  Schenker, ASKO og PostNord terminerte sine kontrakter med Vlantana Norge. Ifølge en rapport Arbeidstilsynet har det blitt påvist brudd på åtte forskjellige lover og forskrifter knyttet til arbeidstid og lønn hos Vlantana Norge. Tilsynet mener blant annet at det har...