Lerøy dro inn 765 millioner kroner på driften i et utfordrende...

Håper ny teknologi skal styrke de biologiske vekstbetingelsene. - Vi fortsetter med full kraft arbeidet med å utvikle den mest effektive og bærekraftige verdikjeden for sjømat. Jeg er stolt av den jobben vi og våre ansatte gjør, samtidig som vi erkjenner at året som har gått har vært utfordrende, sier konsernsjef Henning Beltestad. - I fjerde kvartal leverte Lerøy et driftsresultat før biomassejusteringer på 765 millioner kroner, legger han til. Det var på forhånd ventet et driftsresultat på 659 millioner kroner, ifølge...