Er laksenæringa rustet til vekst?

Det er en løpende utfordring at infeksjonssykdommer sprer seg til nye områder. Det har lenge vært fokus på å redusere kontakt mellom anlegg i sjø, men nye behandlingsmetoder mot lakselus har gitt økt grad av kontakt mellom anlegg og produksjonsområder. Vi vet at introduksjon og sykdomsspredning skjer på tross av kunnskap om effektive biosikkerhetstiltak.  Ofrer vi biosikkerhet i kampen mot lus? Vi har spurt næringa, og svaret er at det fins motivasjon for å korrigere kurs! Hvor står vi? Det foreligger store ambisjoner for vekst i laksenæringen,...