Mowi skuffet over Vega-nei

Laksegiganten får likevel ikke drive oppdrett ved Rørskjæran. Tirsdag ble det kjent at Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har sagt nei til at det kan etableres nye oppdrettsanlegg i verdensarvområdet på Vega i Nordland. Her søkte Mowi i 2015 om tillatelse ved Rørskjæran, mens Vega Sjøfarm søkte seg til Hysvær. I 2021, etter mye om og men, ga Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) Mowi tillatelse til oppdrett ved Rørskjæran. Tillatelsen var imidlertid betinget av at oppdrett her var forenlig med den nye kommunalplanen...