Kan Havbruksfondet gi kommunene forutsigbare inntekter fra havbruk?

- Det er enklere å lage kommunebudsjetter når inntektene er forutsigbare enn hvis inntekter fra havbruksvirksomheten kommer stykkevis og delt slik som nå, etter hvert som ny kapasitet auksjoneres, skriver Bård Misund i dette leserinnlegget. Selv om lakseskatteutvalget ikke skal levere sin utredning før i november, er det allerede nå mange partier som sier nei til en statlig grunnrenteskatt. Senterpartiet har vært tydeligst lenge. SV med støtte fra AP og SP, fremmet Dokument 8 forslag i Stortinget om eksportavgift (25...