Auksjon for konsesjoner: – Høye priser for vekst er uheldig

- Vi er ikke tjent med at pris på vekst maksimeres. Det er til hinder for å øke verdiskapningen og bedre konkurransekraften, sier Jon Arne Grøttum og Sjømat Norge i sitt høringssvar til regjeringens høringsrunde om havbruksvekst. Nærings- og fiskeridepartementet sendte 7. mars ut høringsbrev om innspill på innretning til tildeling av tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018. Sjømat Norge skriver i sitt svar at forslagene i høringsbrevet kan virke i mot...