Grunneiere om Aqua Farms Vartdal-anlegg: – Bade- og fiskesteder er tilgriset...

- Lukten av slimet i fjæresteinene var så ille at noen turister som gikk tur ble stående å brekke seg, forteller grunneierne Olav Sætre, Frode Tilseth og Steinar Sætre ved Lauvstad til Møre-Nytt. Nå krever grunneierne at anlegget flyttes fra ytterkanten av Dalsfjorden der det nå er plassert, til et folketomt område med bedre vanngjennomstrømming og at Volda kommune foretar en grundig undersøkelse av fjordbunnen under de åtte merdene på matfisk-anlegget, som har en produksjon på 3.100 tonn i året. Grunneierne...