– Å få til dette i sjø under naturlige produksjonsbetingelser, der...

Ved Centre for Aquaculture Competence (CAC) på Hjelmeland i Rogaland har Skretting og Mowi testet ut fullskalaoppdrett av laks i sjø, som bare har fått fôr som ikke inneholder fiskemel eller fiskeolje. Resultatene er oppløftende. CAC er eid av Skretting, Mowi og AKVA group og driver med fullskala generasjonsforsøk på fôr, som først er testet i småskala ved Skretting ARCs forskningsstasjon på Lerang. Ifølge seniorforsker ved CAC, Grethe Rosenlund, har ikke fôr basert på planteprotein og tilsatt omega-3 algeolje forringet fiskekvaliteten under testperioden. Hun understreker imidlertid...