Ny løsning fra Benchmark lar lakseoppdrettere avluse uten å påvirke miljøet

CleanTreat renser behandlingsvannet etter avlusning i brønnbåt, slik at vannet som slippes ut igjen i fjorden er rent. Løsningen lar lakseoppdrettere bruke medikamentelle avlusningsmetoder uten å påvirke miljøet. – Kjemikaliebaserte bademidler som slippes ut i fjordene etter avlusning har vært et av de største ankepunktene mot havbruksnæringen. CleanTreat løser denne miljøutfordringen, sier Malcom Pye, administrerende direktør i Benchmark. CleanTreat kan brukes under avlusning på vanlig brønnbåt. Forebygger resistent lus – CleanTreat er et rensesystem som renser bort alle medikamentelle partikler fra vannet før...