Ingen kjønnsmodning med nytt LED-lys

Utprøving av en ny type LED-lys ga ingen kjønnsmodning og heller ingen høstdepresjon på laksen.  Oppdretter Leiv Slagstad ved Nordfjord Laks har prøvet ut en ny type LED-lys ved en oppdrettslokalitet. Målet har vært å se om lys kan gi utslag i graden av kjønnsmodning på laksen. I etterkant av utprøvingen kan Slagstad legge fram lovende resultater. - Mens vi tidligere har opplevd høy og varierende kjønnsmodning ga det nye LED lyset oss liten til ingen kjønnsmodning. Lysene ga større utslag...