Mowi-sjefen tar selvkritikk etter rekordår for rømming: – Vi hadde ikke gjort nok for å forebygge

Nyheter
938

34 ganger så mange laks rømte fra Mowis anlegg i 2018 som i 2017.

Det skriver Dagens Næringsliv.

I januar skrev iLaks at over to tredjedeler av laks og ørret som rømte i Norge i fjor tilhørte Mowi. 54.000 laks fra lokalitet Geitryggen i Nærøy kommune i februar i fjor. Kort tid etter rømte rundt 52.000 fisk fra lokaliteten Austvika i Flatanger kommune.

Siden iLaks skrev om fjorårets rømmingsstatistikk, har Fiskeridirektoratet oppjustert antall rømte fisk fra 143.649 til 162.374. Så langt i år har 7.124 fisk rømt.

Mowi hadde også en betydelig rømming i Chile i 2018, der 783.000 laks rømte, mens bare 38.000 ble gjenfanget.

Ifølge Dagens Næringsliv slapp Mowi ut 34 ganger så mange laks i 2018 som i 2017 og 61 ganger så mange som i 2016. Konsernsjef Alf-Helge Aarskog sier at «sånt skal ikke skje».

– Vi hadde ikke gjort nok for å forebygge. Det har du aldri gjort når fisk rømmer, sier Aarskog.

Det er ennå ikke avklart avgjort hva som blir konsekvensene for Mowi etter rømmingen i Chile, men det er blitt antydet alt fra bøter til at selskapet mister konsesjonen. Lokale fiskere har hevdet at rømmingen har skadet omgivelsene.

– Det er påstander. I hvert fall så langt meg bekjent er det vanskelig å se noen forskning eller hvordan laksen skulle ha påvirket andre bestander. I all hovedsak har rømning en effekt på villaks i elvene. I Chile finnes det ingen elver med etablerte laksebestander, sier Aarskog.

Ifølge Aarskog hadde det økonomiske resultatet vært mye bedre i 2018, hvis det ikke hadde vært for den store rømmingen i Chile. Totalt i 2018 oppnådde Mowi et operasjonelt driftsresultat på 7,4 milliarder kroner. Det er det nest beste året noensinne for konsernet. Mowi hadde en omsetning på 37,2 milliarder kroner totalt i 2018. Omsetningen for 2018 er den høyeste for konsernet til dags dato.