«Betydelig» Marine Harvest-rømming etter forrykende uvær

Nyheter
2711

Vinterstorm filleristet oppdrettsanlegg i Chile.

Torsdag varslet Marine Harvest Chile lokale myndigheter om rømming ved anlegget Punta Redonda. Anlegget er lokalisert ved Isla Huar, like ved laksehovedstaden Puerto Montt.

Anlegget ble usatt for svært harde værforhold med mye bølger og sterk vind. Det førte til store skader på anlegget. Anlegget ble levert og fortøyd i 2017, og det er konstruert for eksponerte forhold. Ingen ansatte ble skadet som følge av hendelsen.

«Grunnet værforholdene har det ikke vært mulig å inspisere skadene på anlegget, men Marine Harvest kan fastslå at det har rømt fisk. Selv om det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å tallfeste rømmingen, mener vi at hendelsen har ført til en betydelig mengde rømt fisk. Når værforholdene tillater det, vil hele anlegget inspiseres og selskapet kan da danne seg et bedre inntrykk av omfanget», skriver Marine Harvest i en pressemelding fredag kveld.

Kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad opplyser til iLaks at det sto rundt 900.000 fisk med en snittvekt på 3,4 kilo i anlegget.

Marine Harvest Chile har iverksatt en rekke tiltak etter hendelsen, og gjenfiske vil bli igangsatt sammen med lokale fiskere når værforholdene tillater det.

Marine Harvest, lokale myndigheter og leverandører undersøker nå hvordan skaden kunne oppstå. Alle anlegg vil i den nærmeste tiden inspiseres for å sikre at de tåler lignende værforhold.