Lakserømmingen i Flatanger var større enn forventet

Nyheter
1659

52.000 fisk rømte fra Marine Harvests lokalitet lokaliteten Austvika i Flatanger kommune i Trøndelag fylke i februar. 

14. februar oppdaget Marine Harvest skade på en not ved anlegget. Skaden ble meldt til Fiskeridirektoratet som mistanke om rømming, fordi det ikke ble observert rømt fisk i området. På grunn av skadeomfanget ble det den 16. februar gitt pålegg om at nota skulle tas opp og skiftes ut.

Lokaliteten ligger i en fjord, og det er derfor svært lav sjøtemperatur vinterstid.

Håndtering av fisk ved så kalde sjøtemperaturer kan være uheldig med hensyn til dyrevelferd, og fare for vintersår på fisken. Det ble derfor, i samråd med Mattilsynet, gitt utsatt frist for å gjennomføre pålegg om telling.

Fisken som stod igjen i merden er nå talt, og rømmingen er mer omfattende enn først antatt. Foreløpig resultat fra tellingen viser at om lag 52.000 fisk er rømt fra anlegget.

– Marine Harvest ser svært alvorlig på hendelsen, og vil sammen med Fiskeridirektoratet og leverandører undersøke hvordan dette har skjedd og hvordan vi skal hindre at lignende skjer igjen, skriver Marine Harvest