54.000 laks rømte i Nærøy

Nyheter
2129

Storrømming fra oppdrettsanlegg i Nærøy kommune etter at det oppstod skade på en not.

5. februar ble en not skadet under en arbeidsoperasjon på Marine Harvests oppdrettsanlegg Geitryggen i Nærøy kommune.

Noten ble umiddelbart reparert av dykkere og hendelsen rapportert til Fiskeridirektoratet. Det er satt ut gjenfangstgarn i området og lokale fiskere bidrar i utfiskingen.

Merden er nå tømt ved hjelp av brønnbåt, og telling av den resterende fisken viser at om lag 54 000 fisk har rømt, opplyser Marine Harvest i en pressemelding.

Marine Harvest betaler fiskere 300 kroner for hver fangede fisk som stammer fra anlegget. Fisken kan leveres ved Rørvik Fisk sine lokaler i Rørvik.

Det er tillat å fiske etter rømt fisk i området, men dette må gjøres etter gjeldende regelverk og fiskere må registrere seg hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Marine Harvest ser svært alvorlig på hendelsen og vil i samarbeid med Fiskeridirektoratet og leverandører undersøke hvordan skaden har oppstått, heter det videre i pressemeldingen.