Over to tredjedeler av laks og ørret som rømte i fjor tilhørte Mowi

Nyheter
1419

142.975 laks og 674 regnbueørret rømte fra norske merder i 2018.

Etter rekordlave tall i 2017 som ifølge Fiskeridirektoratet ga grunnlag for forsiktig optimisme, er antall rømte fisk i 2018 tilbake på et sekssifret antall.

For 2018 har Fiskeridirektoratet ved utgangen av desember mottatt 42 rapporter om rømmingshendelser fra oppdrettere på totalt 143.649 fisk. Tallene er foreløpige og blir justert fortløpende.

Over 100.000 fisk rømte fra Mowi
Mowi var den store syndebukken i 2018. Selskapet ble i juni i fjor pålagt to-årig miljøovervåking i åtte vassdrag etter omfattende rømminger under vinteren. I begynnelsen av februar i fjor rømte 54.000 laks fra lokalitet Geitryggen i Nærøy kommune. Kort tid etter rømte rundt 52.000 fisk fra lokaliteten Austvika i Flatanger kommune.

Ola Helge Hjetland. FOTO: Mowi.

– Mowi jobber systematisk i hele organisasjonen for å hindre at fisk rømmer fra våre anlegg. Likevel ble dessverre 2018 et dårlig rømmingsår for oss. Vi har gått gjennom hendelsene fra i fjor, og iverksatt nødvendige endringer for å hindre at liknende skjer igjen. Selv om det er krevende og vil bety større endringer, er vi sikker på at vi skal kunne nå vårt mål om ingen rømminger fra Mowi-nøter, skriver kommunikasjonssjef i Mowi, Ola Helge Hjetland, i en e-post til iLaks.

Rømming fra SalMars gigantmerd
Men allerede før Mowis to store hendelser, mottok Fiskeridirektoratet i januar i fjor fire rømmingsmeldinger fra lokaliteter i Hordaland og Sogn og Fjordane. 

En av de mest oppsiktsvekkende rømmingene oppstod etter utilsiktet krengning på SalMars havmerd i september. Omfanget av rømmingen vil ikke bli klart før anlegget er ferdig utslaktet. Fiskeridirektoratet uttalte tidligere at de ikke kan utelukke at omfanget er betydelig.

I oktober satte Fiskeridirektoratet i gang omfattende tiltak etter å ha mottatt et høyt antall tips om rømt oppdrettslaks i Midt-Norge. I desember sa seksjonssjef Ruth Lillian Kjæmpenes i Fiskeridirektoratet region Midt at de slet med å finne kildene til rømmingen.

Rett før jul rapporterte Lingalaks om rømming etter en skade på en not.