Mowi: – Dette er selvsagt dårlige saker for omdømmet vårt

Nyheter
1022

Store luseproblemer på enkelte lokaliteter, flere rømminger, brann på settefiskanlegg og en statsminister i Canada som truer med med å fjerne all oppdrett i åpne merder i BC, hvor Mowi opererer. 2019 har så langt vært et utfordrende år for storoppdretteren.

– Dette er selvsagt dårlige saker for omdømmet vårt, men vi skal jobbe knallhardt med å forbedre måten vi jobber på og sørge for at fisken har det bra og holder seg i merdene, sier kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad til iLaks.

Mens over to tredjedeler av laks og ørret som rømte i 2018 tilhørte Mowi – totalt over 100.000 fisk, er tallet langt lavere hittil i år for Mowi. Antall episoder er dog flere i år for selskapet, totalt sju sammenliknet med fem i fjor.

– Vi melder selvsagt inn alle rømminger fra Mowi, og to av de innmeldte sakene er for eksempel rømming av èn enkelt fisk. Totalt har det rømt cirka 10.000 fisk fra våre anlegg i år. Antallet hendelser er likevel for mange, og det er ulike årsaker til hvordan skadene oppstår. Vi har egne treningsprogram som våre ansatte må gjennomgå, og vi deler også erfaringer internt i selskapet. I mange tilfeller er det også mange eksterne som bidrar ved behandling og håndtering, og vi må også sørge for at de har nok opplæring og kunnskap, forklarer Nævdal-Bolstad.

Vil ikke kommentere
Konsernsjef i Mowi, Alf-Helge Aarskog, tok i april i år selvkritikk i Dagens Næringsliv etter de høye rømningstallene i 2018. Aarskog har ikke ønsket å svare på spørsmål fra iLaks om problemene selskapet har hatt i år.

– Jeg svarer stort sett alltid, men vår policy er ikke å kommentere på saker i stille periode, altså mellom slutten av kvartalet og børspresentasjon, svarer Aarskog i en e-post til iLaks.

Mowi legger fram tallene for tredje kvartal 30. oktober.

Han sier også at saken i Dagens Næringsliv gjaldt hendelser et år før artikkelen ble publisert, og var velkjent.

Mer utslakting grunnet lusepress
Men det er ikke bare rømminger Mowi har slitt med. Selskapet har hatt store luseproblemer på Rønstad i Volda kommune, og også på to andre lokaliteter i nærområdet. På Rønstad har Mowi fortvilt prøvd å komme under den maksimale lusegrensen i ukesvis, uten å lykkes. Dette resulterte i at selskapet måtte starte utslakting, samt får dagsbøter på 330.000 kroner fra Mattilsynet. Også her rømte det fisk.

– I helgen slaktet vi ut to merder, og vi vil denne uken ta ut noe mer fisk. I tillegg skal vi behandle deler av fisken, og håper at vi kommer under lusegrenser innen uken. Vi er også i tett dialog med Mattilsynet, og vil selvsagt gjennomgå og evaluere situasjonen når vi igjen er under grensen, sier Nævdal-Bolstad om situasjonen på Rønstad.

– Forholdene for tradisjonell oppdrett i Canada er svært gode
Denne uken kom også en oppsiktsvekkende nyhet fra Canada. Statsminister Justin Trudeau ønsker at all lakseoppdrett i British Columbia skal skje i lukkede anlegg i løpet av fem år. Det kan ramme Mowi, som har operasjoner i området.

– Vi følger selvsagt denne debatten med stor interesse, men dette er per i dag en formulering i et partiprogram og ikke et forslag som er fremmet politisk, understreker Nævdal-Bolstad og fortsetter:

– Vi mener forholdene for tradisjonell oppdrett i Canada er svært gode, og tror en drastisk lovendring som dette vil føre til mindre verdiskaping og færre jobber. Det er selvsagt noe vi sammen med resten av næringen vil være tydelige på om saken blir løftet opp igjen etter valget, avslutter Nævdal-Bolstad, som selv skal være med på å forme politikken i Bergen i årene fremover.