Mowi har startet utslakting på lokalitet grunnet høyt lusepress

Nyheter
1194

Storoppdretteren har ikke lyktes med å få lusenivået under maksgrensen på lokaliteten Rønstad.

I flere uker har Mowi slitt med for høye lusenivåer på lokaliteten Rønstad i Volda kommune. Myndighetene har som kjent satt en grense på 0,5 voksne hunnlus i gjennomsnitt per fisk i oppdrettsanlegg, og Mowi har sju av de siste åtte ukene vært over denne grensen. Heller ikke avlusninger har hjulpet på, noe som har resultert i dagsbøter på 330.000 kroner fra Mattilsynet.

KART: Barentswatch

Da Mattilsynet først varslet pålegg for å sikre at mengden lakselus ikke oversteg grensen, ville de også om nødvendig kreve at deler eller hele av lokaliteten ble slaktet ut. Nå bekrefter Mowis kommunikasjonssjef Eivind Bolstad-Nævdal overfor iLaks at de er nødt til å gå til det skrittet i en situasjon som han beskriver som «krevende».

– Våre folk på anlegget jobber knallhardt, og vi har iverksatt en rekke tiltak for å komme under grensen. Vi har blant annet gjennomført ny behandling, og vil også slakte ut deler av anlegget. Når det gjelder eventuelle dagsmulkter, så må vi komme tilbake til det når vi har håndtert situasjonen vi står midt i, men Mowi gjennomfører alle de tiltak vi er pålagt, skriver Nævdal- Bolstad i en e-post til iLaks.

Ifølge Nævdal-Bolstad dreier det seg om uttak fra to merder i helgen, som Mowi mener skal redusere smittepresset og dermed bedre kontrollen. Fisken på lokaliteten har en snittvekt på tre kilo.