Fisk har rømt fra to lusebelastede Mowi-lokaliteter: – Kan ikke utelukke at det er snakk om en større rømming

Nyheter
2081

Det har rømt fisk fra Mowi-lokalitene Voldnes og Rønstad på Sunnmøre. 

Fiskeridirektoratet, som mottok melding fra Mowi om rømmingene sist helg, gjennomførte tilsyn hos selskapet tirsdag. Selskapet har fått pålegg om utvidet gjenfangst og det er til nå meldt om gjenfangst av 86 fisk. Den rømte fisken har en snittvekt på 2 – 3 kilo.

Ruth Lillian Kjæmpenes. FOTO: Fiskeridirektoratet

Ruth Lillian Kjæmpenes, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet, sier til iLaks at de ikke kan utelukke at det er snakk om en større rømming.

– Dette fordi antallet gjenfanget fisk er ganske høyt allerede, sier hun.

Oppdaget flere dager etter tømming av merd
Lokaliteten Rønstad i Volda kommune har iLaks omtalt hyppig den seneste tiden i forbindelse med at selskapet under helgen slaktet ut deler av lokaliteten grunnet høyt lusepress. Storoppdretteren har slitt med å få lusenivået under maksgrensen på lokaliteten, noe som resulterte i dagsbøter på 330.000 kroner fra Mattilsynet.

– Det var etter at Mowi hadde tømt den ene merden for fisk, at de oppdaget det var hull i den. Dette ble oppdaget først lørdag, selv om merden ble tømt tirsdag i forrige uke. Den ble ikke sjekket umiddelbart fordi det ikke skulle sette ut noe fisk i den uansett, sier Kjæmpenes til iLaks.

-Ser alvorlig på hendelsene
Lokaliteten Voldnes ligger for øvrig i både Herøy og Sande kommune. Den har også hatt luseutfordringer den seneste tiden, og ligger nært lokaliteten Rønstad.

Kjæmpenes sier til iLaks at her oppdaget Mowi rømmingen i forbindelse med avlusing. Hun forteller videre at de er i dialog med Mowi med tanke på å få utført telling.

Mowis kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad skriver i en SMS til iLaks at de ser alvorlig på hendelsene.

– Vi jobber nå sammen med direktoratet og leverandører for å fastslå årsaken for hendelsene. Vi satte ut garn umiddelbart etter skadene ble oppdaget, og de foreløpige tallene viser at vi har grunn til å tro at rømmingene er begrensede. Vi fortsetter nå gjenfangsten i dialog med Fiskeridirektoratet, skriver Nævdal-Bolstad.

Nær 300.000 laks har har rømt så langt i 2019. Det fikk fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) til å reagere, som bekreftet overfor iLaks at han ville innkalle næringen til møte for å få bukt med rømmingsproblemet.

Mowi har også satt sitt preg på denne statistikken,  blant annet med rømminger på både Hitra og Frøya. I 2018 rømte det for øvrig 34 ganger så mange laks fra Mowis anlegg sammenliknet med 2017.