Voldsom økning i lakselus i Chile

991

Cermaqs datterselskap Mainstream rapporterer i morges underskudd på driften i Chile. En sentral årsak er en dramatisk økning i lakselus i Chile.

Det heleide oppdrettselskapet Mainstream rapporterer et tap på 48,4 millioner kroner på driften i første kvartal i Chile. Det tilsvarer en EBIT på minus 2,0 kroner per kilo. Særlig ille er oppdrett av coho med et tap på 2,8 kroner per kilo.

Kilde: Cermaq
Kilde: Cermaq

Samtidig som Cermaq har tapt penger på sine oppdrettsengasjementer i Chile, viser de at det har vært en dramatisk oppblomstring av lakselus i landet. I likhet med atlantisk laks er lakselus en innvandrer til den chilenske faunaen ved Stillehavet. Lakselus har ikke noen naturlige predatorer langs den chilenske kysten.

Som en ser av figuren, er det særlig atlantisk laks, som er den største oppdrettsarten i landet, som er rammet av lakselus. Oversikten er gjort på bakgrunn av data for hele den oppdrettsproduserende del av landet.

Selskapet opplyser at lusutfordringene for Mainstream Chile er «håndterbare».

I forkant av ILA-krisen i Chile i 2007-2008 var det også en kraftig oppblomstring av lakselus i landet. Lakselus irriterer fisken, kan danne sår i huden, og senker dens immunforsvar. Da blir laksen ekstra sårbar for virusangrep.