1.000 nye arbeidsplasser i fiskeri og oppdrett i Nord-Trøndelag

1507

Fiskeri- og oppdrettsnæringen i Nord-Trøndelag er omfattende, men storaktører som Nils Williksen og Sinkaberg Hansen er avhengig av utenlands arbeidskraft. Det er ikke like lett å få tak i fylkets ungdom til arbeidsplasser innen fiskeri- og oppdrettsnæringen. Nord-Trøndelag fylkeskommune går derfor inn med 400.000 kroner i et treårig prosjekt, i et forsøk på å bedre rekrutteringen, melder NRK Trøndelag.

– Det er snakk om mange arbeidsplasser, og det krever nytekning når det gjelder samarbeid mellom næringsliv, skole og andre kompetansegivere, forklarer fylkesråd for regional utvikling i Nord-Trøndelag, Terje Sørvik.

Nord-Trøndelag fylkeskommune, Val og Ytre Namdal videregående skoler og lokalt næringsliv samarbeider om satsingen på fiskerinæringen og bedre rekruttering til bransjen.

Sørvik tror det er viktig å gi næringen en høyere status.

– Vi har en viktig jobb å gjøre når det gjelder å bedre omdømmet og statusen til en viktig næring for kystfylket Nord-Trøndelag.