– En god kombinasjon av økonomiske muligheter, bærekraftig drift og forbedret miljøytelse

993

For å markere verdens miljødag lanserer Global Salmon Initiative (GSI) i dag sin nye bærekraftsrapport ved The Economists World Ocean Summit 2015 i Lisboa i Portugal. Denne nyskapende rapporten viser viktige miljørelaterte og sosiale data for alle de 14 selskapene som er del av GSI. Dette er første gang en samlet global matvarebransje har laget en så transparent bærekraftsrapport.

– Lanseringen av GSIs bærekraftsrapport viser at gruppen er ledende når det gjelder å skape mer transparens i næringsmiddelsektoren. Det er et beundringsverdig initiativ at de har utviklet denne plattformen for felles rapportering. Vi oppfordrer andre produksjonsbaserte sektorer og næringer til å følge etter, sier Piers Hart, global leder for akvakultur hos WWF.

Å lansere bærekraftsrapporten er et viktig steg fremover for GSI, og rapporten vil bli viktig for å rapportere om flere av målene til organisasjonen. Den nettbaserte rapporten inneholder data om:
· Viktige miljørelaterte og sosiale faktorer for hvert av medlemsselskapene i GSI
· Fremgangen mot GSIs mål om å oppnå Aquaculture Stewardship Council (ASC)-sertifisering for alle oppdrettsanlegg innen 2020
· Hvor effektivt oppdrettslaks er som en bærekraftig og sunn proteinkilde

– World Ocean Forum samler globale ledere, for å diskutere hvilken rolle akvakultur potensielt kan ha i å styrke verdens økonomiske vekst. Ved å lansere bærekraftsrapporten kan vi vise hvordan oppdrettslaks er en god kombinasjon av økonomiske muligheter, bærekraftig drift og forbedret miljøytelse, sier Jon Hindar, styremedlem i GSI og administrerende direktør for Cermaq.

– En voksende verdensbefolkning trenger bærekraftige proteinkilder. I tillegg ser vi en sunnhetstrend. Oppdrettslaksen utgjør en svært effektiv og sunn proteinkilde. GSIs medlemmer lanserer denne rapporten for å vise at de jobber mot å møte denne etterspørselen på en bærekraftig måte. Rapporten skisserer standarden for ytelse i bransjen, og gir et referansepunkt som kan brukes til å spore fremgangen vår på en måte som er transparent og kan evalueres av samfunnet og interessentene. Denne rapporten viser en reell innsats for å forbedre bærekraften betydelig gjennom hardt arbeid og fokus blant GSI-medlemmene, sa Ricardo Garcia, styremedlem i GSI og administrerende direktør for Camanchaca.

Rapporten inneholder data fra alle GSI-medlemmene på følgende områder: rømt fisk, fiskedødelighet, antibiotikabruk, mengder lakselus, behandling mot lakselus, påvirkning på fugl og sjøpattedyr, bruk av marine ingredienser i fôret, overholdelse av standarder, helse og sikkerhet på jobb og samhandling med lokalsamfunn.

Alle GSI-selskapene har samarbeidet og jobbet hardt i mange måneder for å lage rapporten. Det har vært en utfordrende prosess å samle inn og kombinere data fra alle de forskjellige regionene der GSI-selskapene har drift. Men over tid, etter hvert som erfaringen øker, vil GSI jobbe med å betydelig forbedre kvaliteten på dataene i rapporten om bærekraft.

Du finner hele rapporten her: https://www.globalsalmoninitiative.org/sustainability-report

Global Salmon Initiative (GSI) er et lederinitiativ som ble opprettet i 2013 av lakseoppdrettere fra hele verden, og har som mål å betydelig forbedre bærekraften i bransjen. I dag består GSI av 14 selskaper, og representerer omtrent 50 % av verdens lakseoppdrettere. De er alle sterkt engasjerte i arbeidet for å finne en bærekraftig kilde til sunn mat for en voksende befolkning, minimere miljøavtrykket og fortsette å styrke samfunnsbidraget.

GSI består av selskapene Bakkafrost, Blumar, Cermaq, Compañía Pesquera Camanchaca, Empresas AquaChile, Fjardlax, Grieg Seafood, Huon Aquaculture, Los Fiordos, Marine Harvest, Multiexport Foods SA, New Zealand King Salmon, Norway Royal Salmono og Ventisqueros. GSIs selskaper har virksomhet i Canada, Chile, Færøyene, Irland, New Zealand, Norge, Skotland og Tasmania, og er viktige bidragsytere til økonomien i disse landene.