Vil dele kunnskap

266

– 98 prosent av verdens matvareproduksjon skjer på land. Det er et ekstremt potensiale ved å utnytte vann til matproduksjon, mener statssekretær Amund Drønen Ringdal i Fiskeridepartementet.

Statssekretæren representerer den politiske ledelse i Fiskeridepartementet under et sjømatseminar i regi av Innovasjon Norge på Hotel Sheraton Saigon i Vietnams kommersielle metropolis, Ho Chi Minh City, fredag morgen.

– Norge er verdens største produsent av atlantisk laks. Vi vil gjerne bruke den kunnskapen til å utvikle nye arter – sammen med med våre venner, sier han, og legger til at det er en selvfølge at Norge vil dele sin kunnskap og teknologi for bærekraftig oppdrettsproduksjon.

I likhet med næringsminister Monica Mæland tidligere denne uken, understreker Ringdal viktigheten av å få undertegnet en frihandelsavtale med Vietnam. Han sier forhandlingene har tatt nye steg de siste dagene, og har god tro på å få landet en avtale i løpet av året.

Ringdal oppmoder samtidig norske bedrifter til å nytte tiden i Vietnam godt og bygge nye forbindelser.

– Sammen kan vi produsere mer sunn mat for verden, sier han.

Blant de norske bedriftene som er tilstede under sjømatseminaret er Lerøy Seafood Group, Marine Harvest, EWOS, Coast Seafood, Schenker og Pharmaq.