– Vi tror at det vil være rom for å drive lønnsomt både i sjøbasert- og landbasert oppdrett i Norge

Nyheter
1903

Sørlandsselskapet Baring har startet den lange prosessen frem mot å få på plass nødvendige tillatelser for å drive et landbasert settefisk- og matfiskanlegg i Farsund kommune. Men hva prosjektet koster og hvordan det skal finansieres, vil daglig leder Ole Kristoffer Torsvik foreløpig ikke si noe om.

– Det eneste jeg kan si nå er at vi har en god plan, er svært optimistisk til akkurat Farsund som satsingsområde, og vi vil selvsagt realisere planen når alle forhold er avklart. Vi tror at det vil være rom for å drive lønnsomt både i sjøbasert- og landbasert oppdrett i Norge, skriver Torsvik i en e-post til iLaks.

Omfattende prosess
Det er ikke første gang selskapet er tilbakeholdne med opplysninger om prosjektet. Da nyheten om anlegget sprakk i midten av mars, og iLaks avslørte at det var nettopp Baring som stod bak planene, ville ikke personene bak selskapet si så mye om prosjektet.

Ole Kristoffer Torsvik. FOTO: LinkedIn

En uke senere ble det bekreftet at Baring hadde planer om å produsere 20.000 tonn laks på land på Lundevågen industriområde i Farsund. Baring har leid 100 mål for 60 år med opsjon på 40 år til.

– Vi har nylig fått en to-årig opsjon på leie av tomten i Lundevågen, og har nettopp satt igang prosessen med prosjektering og å utarbeide underlaget som skal til for å søke om utslippstillatelse, uttak av ferskvann etc. for å drive et landbasert settefisk- og matfiskanlegg, skriver Torsvik til iLaks, og legger til at det er en omfattende prosess, og det er bakgrunnen for opsjonsperioden.

– Når dette er på plass, og vi forhåpentligvis har fått de nødvendige tillatelser, vil det falle seg mer naturlig å ta en ny prat om hva vi tenker om fremtiden, skriver Torsvik videre.

Millardinvestering
iLaks har spurt Torsvik konkret om hva anlegget vil koste, og om selskapet allerede har noen investorer på plass, og om hvorfor nettopp Baring skal tjene penger på landbasert oppdrett.

ILLUSTRASJON: Baring (med tillatelse)

– Vi har ikke mer å si rundt prosjektet på nåværende tidspunkt, håper på forståelse for det, og så får vi heller komme tilbake når det er noe nytt å melde, skriver Torsvik.

Ser man på sammenliknbare landbaserte oppdrettsprosjekt, ligger investeringene på flere milliarder kroner.

Salmon Evolution skal bruke 3,2 milliarder kroner på sitt anlegg på Indre Harøy i Fræna, og produsere 28.800 tonn laks årlig.

Nekst, som ønsker å produsere 20.000 tonn på land på Botnastranda i Flora kommune, opererer også med kostnader på 2-3 milliarder kroner.