Hemmelighold rundt nytt landbasert oppdrettsprosjekt på Sørlandet

Nyheter
1877

Torsdag vedtok formannskapet i Farsund enstemmig å leie ut 100 mål på Lundevågen Industriområde til et selskap som skal drive med fiskeoppdrett på land. Men verken ordføreren i kommunen eller selskapet som står oppført i tilknytning til opsjonsavtalen, ønsker å si så mye om prosjektet.

Ifølge avtalen leies området ut for 60 år, med opsjon på ytterligere 40 år. Det bekrefter ordfører Arnt Abrahamsen til iLaks. Ordføreren sier at planene kan føre til over 100 nye arbeidsplasser i regionen, men han ønsker ikke å si hvor mye som skal investeres i det landbaserte oppdrettsanlegget.

Ordfører Arnt Abrahamsen. FOTO: Farsund kommune

– Det er 3-4 selskaper som står bak prosjektet, sier Abrahamsen.

– Er disse lokale eller nasjonale?

– Det spørs hvordan du definerer lokale. Det er ikke aktører fra Farsund.

– Er det folk fra oppdrettsnæringen eller med annen yrkesbakgrunn som står bak prosjektet?

– Både og, svarer Abrahamsen.

– Har ikke som mål å holde noe borte fra offentligheten
På spørsmål om hvorfor Abrahamsen ikke ønsker å gi så mange detaljer om prosjektet, svarer han:

– Vi må sikre oss at dette er kommunisert i overensstemmelse med aktørene som er involvert før man går ut med mer informasjon.

– Vi har ikke som mål å holde noe borte fra offentligheten, men vi respekterer hva aktørene ønsker nå og vi respekterer opsjonsavtalen, sier Abrahamsen.

Ifølge kommunens postlister er det selskapet Baring, eid av Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand, som står oppført som selskap i tilknytning til opsjonsavtalen.

– Er det selskapet Baring som står bak planene?

– Det ønsker jeg ikke å bekrefte, sier Abrahamsen.

Det var lokalavisen Lister24 som først omtalte prosjektet, men ikke hvilket selskap som står oppført i saken.

Hvem er Baring?
Selskapet Baring med adresse i Kristiansand, ble registrert i Brønnøysundregistrene 22. januar i år. Kontaktperson i selskapet er Inge Frøysland Salvesen, salgssjef i OK Marine, som er en del av Egersund Group. Også daglig leder i OK Marine, Atle Nuland Kristoffersen, sitter i styret. Øyvind Kristoffersen og Erik Frøysland Salvesen, henholdsvis produkt og FoU-leder i OK Marine og administrasjonskoordinator, er også i styret. I styret sitter videre Ole Kristoffer Torsvik, som er daglig leder i selskapet Fjord Solutions. Styreleder er Roald Reme.

iLaks har forsøkt å kontakte Inge Frøysland Salvesen. Han sitter opptatt i et møte i Bergen fredag formiddag, men svarer via SMS:

– Jeg har dessverre ikke noe å tilføye. Jeg kjenner til saken og vet de som står bak vil holde det konfidensielt inntil videre så vidt jeg kjenner til.

På spørsmål om Salvesen er kontaktperson i Baring, og da også på vegne av personene som står bak, svarer han:

– Jeg ønsker per nå ikke å si noe om hvorvidt Baring er involvert, eller hvem som står bak disse planene.

I et dokument iLaks har fått innsyn i, står det at det også skal være mulighet for foredling på land, samt anlegges en logistikksentral i området der det landbaserte anlegget skal ligge.

«Selskapet ser for seg 3 utbyggingstrinn», heter det blant annet i dokumentet.

Ordfører Abrahamsen sier han første gang fikk kjennskap til prosjektet i fjor høst. Han uttrykker glede over å ha fått på plass avtalen.

– Slik jeg kjenner de som står bak, så er det solide aktører, som har evnen til å finansiere dette prosjektet, sier Abrahamsen.