Salmon Evolution kjøper tomt for utbygging

Nyheter
2142

Salmon Evolution har erklært rettigheten til å kjøpe eiendommen ved Indre-Harøy i Fræna kommune for utbygging av landbasert oppdrett av laks. Næringstomten eies i dag av Fræna kommune, og er delvis et pukkverk/ubebygd areal regulert til industriformål.

– Dette er en viktig milepæl, og helt i tråd med vår tidsplan for å realisere Europas største landbaserte oppdrettsanlegg. Utbyggingen vil også bidra til å styrke regionen, sier styreleder i Salmon Evolution, Kristofer Reiten.

Salmon Evolution fikk i fjor sommer tilsagn om landbasert oppdrett. Tillatelsen innebærer en maksimal stående biomasse på 13.300 tonn, og årlig produksjon på 28.800 tonn laks. Anlegget har en prislapp på 3,2 milliarder kroner.

Reiten beskriver de strategiske- og strukturelle forholdene som optimale for utbygging av landbasert oppdrett.

Kristofer Reiten. FOTO: Vasco Pinhol

– Her vil vi ha ubegrenset tilgang på rent og friskt sjøvann, tilstrekkelig el-kraft, egen dypvannskai, og muligheter for utvidelse og vekst. I tillegg er vi optimalt plassert med tanke på avstand til markedet, sier Reiten.

Fræna kommune har fulgt Salmon Evolutions arbeid med utviklingen av landbasert oppdrett på Indre Harøy med spenning.

– Det er svært gledelig at Salmon Evolution nå er klare til å ta neste skritt, sier rådmann Anders Skipenes i Fræna kommune. Han legger til:

– Salmon Evolutions etablering på Indre Harøy vil være et viktig bidrag til å bygge et nasjonalt kraftsentrum for sjømatproduksjon. Nye Hustadvika kommune kunne knapt fått en bedre start med hensyn til framtidsretta næringsutvikling.