Baring skal produsere 20.000 tonn laks årlig på land i Farsund

Nyheter
4444

Austevollinger sentrale i nytt landbasert prosjekt på Sørlandet.

Det var iLaks som først avslørte at selskapet Baring stod bak et nytt landbasert oppdrettsprosjekt på Sørlandet.

En av personene iLaks skrev var involvert i prosjektet, austevollingen Ole Kristoffer Torsvik som er daglig leder i Fjord Solutions, bekrefter nå til Lister24 at han også blir daglig leder i et datterselskapet Baring Lundevågen. I tillegg til Torsvik blir også en annen austevolling sentral – Alfred Økland. Videre er Roald og Lars Reme i entreprenørfirmaet BRG involvert.

Inge Frøysland Salvesen, Atle Nuland Kristoffersen Øyvind Kristoffersen og Erik Frøysland Salvesen står også bak prosjektet. Disse fire har lang bakgrunn fra blant annet fiskeri, og har de senere årene jobbet som utstyrsleverandører til havbruksnæringen gjennom selskapet OK Marine.

– Vi er en gruppering som mener at vi både finansielt og kompetansemessig har det som skal til for å realisere dette – hvis vi får konsesjon, sier Torsvik.

Slik skal anlegget se ut. ILLUSTRASJON: Baring (med tillatelse)

20.000 tonn laks årlig
Det landbaserte matfiskanlegget for laks skal ligge på Lundevågen industriområde i Farsund, hvor Baring har leid 100 mål for 60 år med opsjon på 40 år til. I tillegg skal det bygges et settefiskanlegg på området. Selskapet sikter på å produsere 20.000 tonn laks årlig.

Til Lister24 forteller Torsvik at en ikke navngitt aktør har planer om å etablere et lukket oppdrettsanlegg i sjø, og at denne aktøren kan bli en viktig kunde for Baring Lundvågen.

Cargoflyplass for sjømat
Torsvik sier også at man har registrert at Lista Lufthavn ligger i nærheten, hvor det tidligere har gått laksefly til Tokyo.

– Jeg er veldig fascinert av den flyplassen der borte. Det må jeg innrømme. Vi skal ikke stå og si i dag det er bare å gå i gang, men det er faktisk det vi mener. Det er nesten sånn at det er rart at det ikke er lagt mer press på å få den opp som en slags cargoflyplass for sjømat. Det er ingen som har det travlere enn en fersk laks. Jo tidligere man kan få den ut i markedet, jo lenger kan den ligge i butikkhyllene, sier Torsvik til Lister24.