Beskjeden konsesjonsfangst for Nekst

Nyheter
1553

Florøfirmaet Nekst søkte 16 utviklingskonsesjoner. De må trolig klare seg med en åttendedel av dette.

Fiskeridirektoratet har fredag delvis avslått Nekst sin søknad om 16 utviklingstillatelser til konseptet «Havliljen». Direktoratet går videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av inntil to tillatelser, heter det i svarbrevet fra direktoratet.

Direktoratet uttaler her at det omsøkte konseptet under sterk tvil faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser.

«Havliljen» er et nedtrekkbart oppdrettsanlegg. Prosjektet, slik det er omsøkt, legger opp til å benytte to forskjellige lokaliteter med fire «havmerder» og én «havgående serviceplattform» på hver lokalitet.

Forretningsideen til Nekst er å produsere stor smolt på land, i hjembyen Florø, for deretter fôre fisken opp i slaktestørrelse i «Havliljen».

Fiskeridirektoratet er enig i at det kan oppnås flere fordeler ved å ha en kort produksjonstid i sjø. Direktoratet kan imidlertid ikke se at noen av disse fordelene er særegne for det omsøkte konseptet.

Fiskeridirektoratet avslår søknaden hva gjelder 14 av 16 omsøkte tillatelser, men vil likevel gå videre med behandling av søknaden oppad begrenset til to tillatelser.