Størst i oppdrett

1025

Fiskeoppdrett er en multimilliard dollar virksomhet. Men majoriteten av fiskeartene produseres under svært så primitive forhold. Oppdrettslaksen kommer langt ned på listen over de ledende oppdrettsartene. Størst er kinesisk gresskarpe.

«Folk flest bor i Kina», heter det, og sånn er det også innen fiskeoppdrett. Kinesiske karpearter produsert under primitive forhold i risåkre og jorddammer er malen og utgangspunktet for majoriteten av verdens fiskeoppdrettsproduksjon.

Den største oppdrettsarten i verden er den kinesiske gresskarpe. Med en produksjon på vel 4,3 millioner tonn leder ferskvannsarten an foran ikke mindre enn fem andre karpefisker og en grouper.

arter

 

Deretter følger den hurtigvoksende tropiskearten niltilapia foran atlantisk laks og pangasius (catfish).

Svært få av de ledende artene oppdrettes i sjø. Som en ser av oversikten, dominerer fersksvannsfisk verdens oppdrettsproduksjon. Artene er stort sett vegetarianere og møter ikke beskrankninger fra tilgang på fiskemel og -olje til fôr. Mange av de asiatiske artene produseres idag med samme teknologi og metoder som for 2.000 år siden.

Ifølge FAO ble det i 2008 produsert 33,8 millioner tonn oppdrettsfisk til en verdi av 60 milliarder amerikanske dollar.