– Selv Johaug ville fått problemer om hennes ski var blitt påført ekstra blylodd som konkurrentene slapp unna

Nyheter
918

SalMar-sjef Gustav Witzøe fortsetter å hamre løs mot forslaget om grunnrenteskatt på oppdrett.

I november foreslo Havbruksskatteutvalget å skatte 40 prosent av det ekstraordinære overskuddet i oppdrett av laks og ørret til havs.

Oppdrettsnæringen har vært svært kritisk til en eventuell ny særskatt. Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) gikk i januar sammen med Sjømat Norge og Norsk Industri om et felles forslag, der de heller ønsker å innføre en arealleie for oppdrettsnæringen.

SalMar-gründer og konsernsjef Gustav Witzøe har flere ganger uttalt seg kritisk om en eventuell grunnrenteskatt på oppdrett. Rett før jul sa han at ekstra skatter i gode år er det siste næringen trenger. I januar viste han til Atlantic Sapphire, og advarte mot at havbruksnæringen var svært mobil.

Da Witzøe la frem kvartalsrapporten onsdag, gjentok han også dette budskapet. Ifølge Witzøe vil en 40 prosent skatt oppå en normal selskapsskatt redusere investeringene i stor grad samt være med på å flytte produksjonen av laks til andre land.

Tidligere har professor Mads Greaker ved Oslomet, som på oppdrag for Havbruksskatteutvalget regnet ut grunnrenten for oppdrettsnæringen de siste tre årene, stilt seg tvilende til at en eventuell skatt er til hinder for investeringer i oppdrettsnæringen.

Til Nettavisen sier Witzøe at den teknologiske utviklingen har løpt fra forestillingen om at norske bedrifter kan utstyres med en ekstra ryggsekk uten at dette går på bekostning av investeringer og arbeidsplasser i Norge. Han drar deretter en sammenlikning med skisporten.

– Selv Therese Johaug ville fått problemer om hennes ski var blitt påført ekstra blylodd som konkurrentene slapp unna, sier Witzøe.

På spørsmål om hva han gjør hvis skatten blir en realitet, svarer Witzøe:

– Jeg tror på fornuftige politikere. Jeg tror det er noen byråkrater som har sittet gjemt innerst i et kontor og sittet og fundert, men som er så virkelighetsfjerne for å komme på noen ideer som denne.

Saken skal behandles av Stortinget til våren.