Witzøe viste til Atlantic Sapphire: – Havbruksnæringen er svært mobil

Nyheter
1413

SalMar-sjef Gustav Witzøe advarer igjen mot konkurransen fra landbaserte lakseoppdrettere.

Før jul gikk Gustav Witzøe ut mot forslaget til det regjeringsoppnevnte utvalget, som ønsker en 40 prosents sats for grunnrenteskatt for havbruk.

Under NHOs årskonferanse i Oslo i forrige gjentok Witzøe kritikken av skatten. SalMar-sjefen vil at oppdrettsnæringen skal betale samme skatt som det generelle næringslivet i Norge.

Witzøe mener at en eventuell lakseskatt vil gi økte investeringer utenlands, og understreker at havbruksnæringen «er svært mobil».

– Selskapet som fikk størst verdiøkning i 2019 var et landbasert selskap i Miami, USA. Med andre ord er det ingen immobilitet, sier Witzøe til Finansavisen.

Selskapet Witzøe snakker om er selvsagt Atlantic Sapphire, som iLaks omtalte som en børsvinner i november. Etter planen skal Atlantic Sapphire slakte 220.000 tonn laks i 2031, som tilsvarer halvparten av laksekonsumet i USA.

Witzøe har tidligere uttalt at han vil ha prisen på norsk laks ned for å ta opp opp kampen med landbaserte anlegg i USA og Kina.

Også bransjeorganisasjonen Sjømat Norge advarte i fjor mot at havbruksnæringen i Norge er sterkt konkurranseutsatt.

«Vi ser at det investeres milliardbeløp i landbasert lakseproduksjon i land som USA, De arabiske emiratene, Kina og Sør-Afrika. Også i Norge er det en lang rekke nye prosjekter underveis», skrev Sjømat Norge i november.

– Hvis det norske svaret er å innføre en ekstrem skatteform vil det bidra til økte investeringer utenfor Norge. Da kan det gå med havbruket slik det gjorde med tekstilindustrien. Den ble flagget ut, uttalte Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark da.

Professor Mads Greaker ved Oslomet, som på oppdrag for Havbruksskatteutvalget har regnet ut grunnrenten for oppdrettsnæringen de siste tre årene, har stilt seg tvilende til at en eventuell skatt er til hinder for investeringer i oppdrettsnæringen.