– Ekstra skatter i gode år er det siste næringen trenger

Nyheter
1524

SalMar-sjef Gustav Witzøe er kritisk til en eventuell grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen, men samtidig går også hans egen hjemkommune glipp av inntekter på grunn av en omorganisering av familiens selskaper.

Frøya kommune får 20 millioner kroner mindre enn beregnet i neste års budsjett fordi ligningsformuen til Gustav Witzøe og sønnen Gustav Magnar Witzøe ble betydelig redusert i 2018 og 2017 sammenliknet med året før.

Det skriver både Hitra-Frøya og Adressa.

Reduksjonen skyldes en omorganisering av familiens selskaper. Gustav Witzøe forklarer til Adressa at SalMar ønsker å bidra til kommunen, men at de samtidig må organisere aktiviteten slik at selskapet driver på en mest mulig effektiv måte.

Witzøe uttaler seg også kritisk til avisen om avgjørelsen til Havbruksskatteutvalget, som i november foreslo 40 prosents sats for grunnrenteskatt for havbruk.

– Utvalgets flertall ser ut til å ha glemt at oppdrettsnæringen for få år siden var rammet av massekonkurs og gjeldskrise, og at ekstra skatter i gode år er det siste næringen trenger. Ikke noe annet land behandler sine matprodusenter på en slik måte, sier Witzøe.

Frøya er for øvrig den kommunen har fått mest fra Havbruksfondet de to siste årene med totalt rundt 116 millioner kroner.