Anbefaler arealavgift for oppdrettsnæringen: – Forslaget sender et svært uheldig signal om at det er legitimt å innføre særskatter

Nyheter
827

Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) er kommet til enighet med Sjømat Norge og Norsk Industri om et felles forslag om å innføre en arealleie for oppdrettsnæringen. Det får Robert Eriksson i Sjømatbedriftene til å reagere. 

Det var i forrige uke at det ble sendt ut en pressemelding om forslaget, som kommer i kjølvannet av at Havbruksskatteutvalget i november foreslo en grunnrenteskatt på oppdrett på 40 prosent.

«NFKK, Sjømat Norge og Norsk Industri er enig i at det ikke må innføres noen statlig grunnrentebeskatning for havbruksnæringen. Vi er enig om at kommunene må sikres forutsigbare inntekter for å sette av areal til produksjon av laks og ørret. Det mener vi kan gjøres ved at Havbruksfondet, der inntektene kommer fra salg av konsesjoner, skal ligge fast, men at fondet gjøres om til et reelt fond. I tillegg bør fondet fylles på ved at kommunene tilføres en moderat arealleie/avgift basert på produksjonen på havbrukslokalitetene«, heter det blant i prinsipperklæringen fra NFKK, Sjømat Norge og Norsk Industri.

Sjømat Norge har lenge vært skeptisk til en arealavgift for oppdrettsnæringen, men har altså nå snudd i saken. Det var Fiskeribladet (bak betalingsmur), som først omtalte helomvendingen til bransjeorganisasjonen.

En bransjeorganisasjon som derimot nekter å snu er Sjømatbedriftene. Administrerende direktør Robert Eriksson mener initiativet fra NFKK, Sjømat Norge og Norsk Industri er «uklokt».

– Forslaget sender et svært uheldig signal om at det er legitimt å innføre særskatter. Vi er helt enige i at mer av verdiskapningen bør komme lokalsamfunnene på kysten til gode, men Sjømatbedriftene vil heller se på hvordan man kan innrette selskapsskatten og havbruksfondet på en måte som sikrer at mer av verdiskapinga bevares lokalt, sier Eriksson til NT24.