– Jeg stiller meg tvilende til om grunnrenten er til hinder for investeringer i oppdrettsnæringen

Nyheter
1122

Professor Mads Greaker ved Oslomet er ikke enig med bransjeorganisasjonene om at en ekstra beskatning på næringen vil gå utover investeringer i oppdrettsnæringen.

Mandag klokken 10.00 legger utvalget som vurderer beskatningen av havbruk fram sin innstilling til fram sin innstilling til finansminister Siv Jensen (Frp). Utvalget kommer til å foreslå en en 40 prosents sats for grunnrenteskatt for havbruk.

– Et skrivebordsarbeid som snarest må legges bort
Det har fått samtlige bransjeorganisasjoner i oppdrettsnæringen til å reagere sterkt.

I januar i år uttalte administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge at en slik type skatt «ville være et ran av kysten». Han pekte på at en beskatning ville spise opp kapital, som behøves til investeringer i oppdrettsnæringen. I en pressemelding mandag, gjentar Ystmark mye av det samme budskapet. Ystmark viser til landsmøtene til Høyre, KrF, Venstre, Sp og FrP i vår avviste at det er aktuelt med en statlig grunnrenteskatt på havbruksnæringen. Ap er kritisk til mandag og innretning. I tillegg er LO, KS og NHO enige om at de også er sterkt mot en slik skatt.

Sjømat Norge frykter derfor ikke den politiske behandlingen av forslaget om å innføre en statlig grunnrenteskatt, og mener flertallsforslagene fra utvalget ligger langt unna den realpolitiske virkeligheten.

– Det er et skrivebordsarbeid som snarest må legges bort, mener Ystmark.

Han får støtte av Robert Eriksson og Sjømatbedriftene. Også administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, mener profitten i oppdrettsnæringen må brukes til å investere i næringen.

– Jeg ønsker heller at staten skal bruke makten til å presse frem en langt høyere investeringstakt i oppdrettsnæringen for å løse miljøutfordringer. Det er mye bedre for samfunnet enn at staten skal øke skatteleggingen av næringen, sier Lier-Hansen i lørdagens papirutgave av Klassekampen.

– Stiller meg tvilende
Professor Mads Greaker ved Oslomet har på oppdrag for utvalget har regnet ut grunnrenten (merprofitt utover normal avkastning) for oppdrettsnæringen de siste tre årene, og dette er tallfestet til rundt 20 milliarder kroner årlig.

Mads Greaker. FOTO: SSB

– Jeg stiller meg tvilende til om grunnrenten er til hinder for investeringer i næringen. Grunnrente er skatt på et ekstraordinært overskudd. Om næringen velger å investere, blir det bare mindre skatt, sier Greaker til Klassekampen.

Han viser til at skatten på oljevirksomheten på 78 prosent ikke ser ut til å ha hindret lønnsomme investeringer.

– I praksis har staten betalt store deler av disse investeringene ved at skatten ble redusert. Om havbruksnæringen vil investere de store overskuddene for å gjøre næringen mer miljøvennlig, avhenger det ikke etter min mening av grunnrenteskatten, sier Greaker.