Pelagisk økning i januar

2804

I januar ble det eksportert pelagisk fisk for 669 millioner kroner.  Dette tilsvarer en økning på 9 prosent, viser tall fra Norges sjømatråd.

Eksporten av sild var på 395 millioner, en økning på 1 prosent, mens makrelleksporten var på 263 millioner kroner som er en økning på 48 prosent fra januar året før.

Russland er det største markedet for pelagisk fisk i januar, med Litauen, Tyskland og Ukraina og på de neste plassene.

– Økningen i eksportverdien et resultat av større makrelleksport til en høyere pris. Mens særlig Asia har tatt mer makrell til en høyere pris, så har Øst Europa tatt mer sild til en noe lavere pris i januar sier Kristin Lien.

Det ble eksportert 32 000 tonn fryst hel sild i januar, noe som er en økning på 24 prosent. Russland, Litauen og Ukraina har vært de største markedene i Januar. Gjennomsnittsprisen på fryst hel sild har i januar 2014 vært på 6,77 kroner noe som tilsvarer en nedgang på 5 prosent fra januar 2013.

Det er eksportert 14 000 tonn fryste sildefiletprodukter i januar, noe som er en økning på 29 prosent. De største markedene målt i volum har vært Tyskland, Litauen og Polen. Gjennomsnittsprisen på fryste sildefiletprodukter har i januar vært på 11,15 kroner noe som tilsvarer en nedgang på 14 prosent fra januar 2013.

Det er eksportert 22 000 tonn fryst hel makrell i januar, en økning på 21 prosent. De største kjøperlandene har vært Kina, Nigeria og Nederland. Gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell var 11,28 kroner. Dette tilsvarer en økning på 23 prosent fra januar 2013.