– Dette er den vanskeligste sporingssaken vi har hatt, på grunn av at det er så mange potensielle kilder

Nyheter
1364

Fiskeridirektoratet sliter med å finne kildene til lakserømming i oktober.

I midten av oktober fikk Fiskeridirektoratet tips om fangst av rømt oppdrettslaks i området Smøla, Aure og sørvest av Hitra, og i tillegg i Frøyfjorden mellom Frøya og Hitra. I slutten av samme måned var ytterligere tips kommet inn, og direktoratet sa at de så svært alvorlig på omfanget. 

Ruth Lillian Kjæmpenes. FOTO: Fiskeridirektoratet

Fortsatt vet ikke Fiskeridirektoratet hvor den rømte laksen kommer fra.

– Dette er den vanskeligste sporingssaken vi har hatt, på grunn av at det er så mange potensielle kilder, og vi har vært nødt til jobbe med å utelukke mange anlegg før vi begynner å ta prøver av oppdrettslaksen i anleggene. Når vi utelukker anlegg må vi være hundre prosent sikre på at de ikke kan være kilden, sier seksjonssjef Ruth Lillian Kjæmpenes i Fiskeridirektoratet region Midt til Hitra-Frøya.

Ifølge avisen har 44 oppdrettsanlegg på Møre og i Trøndelag har fått pålegg om å rapportere om hvilket settefiskanlegg fisken deres kommer fra, og om når de skal slakte ut. Mest sannsynlig vil anlegg rundt Smøla og på Nordmøre bli utelukket, samme vil Havmerden til SalMar.

Fiskeridirektoratet har nå startet jobben med å hente prøver av laksen i merdene.

– Det er et veldig stort arbeid, som vi må gjøre selv. Det sier seg selv at oppdretterne ikke kan gjøre det. Og på et anlegg kan det stå fisk fra ulike opphav, så vi må ta prøver av alle fiskegruppene i et anlegg. Det har vi som mål å være ferdig med før jul, sier Kjæmpenes.