Marine Harvest pålagt miljøovervåking etter rømming

Nyheter
1576

Fiskeridirektoratet pålegger Marine Harvest to-årig miljøovervåking i åtte vassdrag etter omfattende oppdrettsrømminger i vinter.

Rømmingene skjedde fra oppdrettsanleggene «Geitryggen» og «Austvika», begge på Trøndelagskysten.

Fisken var 1-3 kilo ved rømmingstidspunktet, og til sammen rømte 106.700 laks. Til sammenligning ble det meldt inn 15.000 laks på rømmen i hele 2017, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

– På bakgrunn av det store omfanget og fiskens størrelse på rømmingstidspunktet, mener vi det er nødvendig å overvåke innsiget av rømt oppdrettslaks til flere vassdrag i regionen før villaksens gytetid og at slik overvåkning bør skje både i 2018 og 2019, sier direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet, Øyvind Lie.

Åtte vassdrag
Miljøovervåkningen skal gjennomføres i vassdragene Nordfolla, Salvassdraget, Namsen, Oksdøla, Aursunda, Bogna, Årgårdvassdraget og Steinsdalselva.

– Trøndelag er et viktig villaksfylke og har blant annet tre nasjonale laksefjorder, sier Lie.

En av disse, Namsfjorden, ligger få mil fra begge rømmingslokalitetene.

– I denne fjorden ligger også to nasjonale laksevassdrag, Namsen og Årgårdsvassdraget, samt flere andre lakseførende vassdrag, sier Lie.

– Det er dokumentert genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks i flere bestander i fylket. Vi er opptatt av at disse rømmingene ikke skal bidra til å øke belastningen for bestandene i området, sier Lie.

Utfisking
Ved observasjon av rømt fisk skal det umiddelbart gjøres en vurdering av utfiskingstiltak.

– For Fiskeridirektoratet er det viktig at oppdrettslaks blir fjernet før gytesesongen starter, sier Lie.

Fiskeridirektoratet har tett dialog med Fylkesmannen i Trøndelag i denne saken.