Rømmingen fra SalMars havmerd: – Kan ikke utelukke at omfanget er betydelig

Nyheter
2153

Fiskeridirektoratet har pålagt Ocean Farming (selskap i Salmar-konsernet) miljøovervåking av 13 laksevassdrag i Trøndelag etter rømmingen fra SalMars havmerd i september.

Pålegget omfatter i hovedsak vassdrag i tre nasjonale laksefjorder, Trondheimsfjorden, Åfjorden og Namsfjorden, skriver Fiskeridirektoratet i en melding mandag ettermiddag.

Det var natt til mandag 3. september at mannskapet om bord oppdaget en utilsiktet mindre krengning på SalMars merd på Frohavet utenfor Trøndelag.

Krengningen ble raskt korrigert og tiltak iverksatt for gjenfangstfiske.

– Fiskeridirektoratet kan ikke utelukke at rømmingsomfanget er betydelig ut fra de opplysninger vi har fått så langt. Det stod i overkant av en million fisk i havmerden da hendelsen inntraff, fem ganger mer enn det som er i ordinære merder. Rømmingspotensialet er derfor også vesentlig større enn ved rømming fra et ordinært merdanlegg.

Antydet begrenset omfang
Konsernsjef i SalMar, Olav-Andreas Ervik, har tidligere sagt at det var en gjenfangst på rundt 69 laks rundt merden.

– Dette indikerer at hendelsen har et begrenset omfang, men vi tar dette på største alvor, uttalte han i en pressemelding.

Klart i slutten av oktober
Omfanget av rømmingen vil ikke bli klart før anlegget er ferdig utslaktet, tidligst i slutten av oktober. Den rømte fisken har en snittvekt på rundt fire kilo, og pålegget ble gitt nå for å komme i forkant av villaksens gyteperiode.

Pålegget innebærer at det ved observasjon av rømt oppdrettslaks i de aktuelle laksevassdragene også skal iverksettes utfiskingstiltak.