NTS-deal kan løse fastlåst eiersituasjon

Kommentarer
2996

Ledelsen i NTS og Midt Norsk Havbruk (MNH) har vært travelt opptatt i påsken. Og de har fått arbeidsro. For nyheten om at namsosrederiet kjøper den mellomstore rørvikoppdretteren har ikke vært et spesielt mye omtalt eller nærliggende scenario.

Det har ikke vært på radaren.

Eierstruktur
Men at MNH finner en ny eierstruktur var ingen bombe.

Det har lenge vært en fastlåst eiersituasjon og gnisninger mellom aksjonærene i MNH. Eierfamiliene Sivertsen og Dolmen signaliserte allerede for fire år siden at de ville ut, og at de vurderte å selge sine aksjer til høystbydende. Familien Williksen kontrollerte da 37,8 prosent av aksjene i selskapet, og tilbød kontant oppgjør.

Nils Williksen kunne da overfor iLaks bekrefte en verdsettelse i et intervall mellom 600 og 800 millioner kroner på hundre prosent basis for aksjene i MNH. Flertallskonstellasjonen avslo imidlertid tilbudet.

Rettslig oppgjør
Sivertsen og Dolmen opprettet i stedet et nytt eierselskap, MNH Holding, og fusjonerte sine familiers tidligere eierselskaper og deres 62 prosent av aksjene inn i det nye selskapet. Williksen-gruppen mente at aksjemanøveren fra Sivertsen og Dolmen utløste en forkjøpsrett, og tok saken til retten. En enstemmig tingrett fastslo imidlertid at forkjøpsretten ikke ble utløst.

Denne nye finansielle løsningen som idag foreligger tilbyr en likvid børsexit for aksjonærene til vesentlig høyere MNH-pris enn tidligere indikert intervall. Analytikere iLaks har snakket med idag gir uttrykk for at prisingen av MNH er «fair».

På den annen side har bekjempelsen av virussykdommene PD og ILA vært en utfordring for Vikna og Ytre Namdal. MNH har tidligere vært en skattkiste, men har, som en følge av fiskehelse-trøbbel, de senere årene slitt relativt til andre oppdrettere.

På offensiven
Ved å emittere og å innta en ny eierstruktur under NTS-paraplyen kan et vitalisert selskap komme på offensiven. Både med tanke på satsing på utviklingskonsesjoner, men også for å kunne etablere seg i andre regioner eventuelt gjennom oppkjøp.

I et brennhett laksemarked byr børsen på formidable finansieringsmuligheter.

For NTS markerer oppkjøpet et radikalt strategiskifte: Fra transport, service og rederidrift til det som nå i overveiende grad vil være et integrert oppdrettselskap.

Oppkjøpsdrevet
Namsosrederiet er oppkjøpsdrevet. Etter flere oppkjøp i brønnbåt- og servicebåtsektoren, vil styret nå gå inn i lakseoppdrett. Med totalt 12 matfiskkonsesjoner og en omfattende flåte blir NTS/MNH en aktør å regne med i Midt-Norge.

De er samstemte. Både NTS og MNH søker ut.

Det ligger ikke an til nevneverdig produksjonsvekst i Norge og særlig ikke i Vikna og Namdal i overskuelig fremtid. Island og Canada er nevnt, og kanskje kan andre produksjonsregioner allerede være på agendaen i Rørvik og Namsos.