Dommen ankes ikke

Nyheter
349

Eierne av oppdrettsselskapet Midt Norsk Havbruk har kranglet i flere år. Saken endte til slutt i retten.

Fem eiergrupperinger i Rørvikselskapet, ledet av familiene rundt Halle Sivertsen og Roald Dolmen, signaliserte i 2013 at de ville ut, og at de vurderte å selge sine aksjer til høystbydende. Nils Martin Williksen, i Williksen Invest, og hans familie kontrollerte  på det tidspunktet 37,8 prosent av aksjene i selskapet, og tilbød sommeren 2013 et kontant oppgjør for å komme opp på en eierandel på minst to tredeler av aksjene.

Forkjøpsrett
Nils Williksen har overfor iLaks tidligere bekreftet en verdsettelsen i et intervall mellom 600 og 800 millioner kroner på hundre prosent basis for aksjene i Midt Norsk Havbruk. Flertallskonstellasjonen avslo imidlertid tilbudet.

Sivertsen og Dolmen opprettet i stedet et nytt eierselskap, MNH Holding AS, og fusjonerte sine familiers tidligere eierselskaper og deres 62 prosent av aksjene inn i det nye selskapet.

Men Williksen-gruppen mente at aksjemanøveren fra Sivertsen og Dolmen utløsete en forkjøpsrett Williksen mener å ha til
Nå har retten gått sin gang og en enstemmig tingrett fastslo at forkjøpsretten ikke ble utløst og skjønnet ble nektet fremmet.

Anker ikke
Nå har retten gått sin gang og en enstemmig tingrett fastslo at forkjøpsretten ikke ble utløst og skjønnet ble nektet fremmet.

Dommen i den sivile rettstvisten mellom eierne i Midt-Norsk Havbruk AS vil ikke bli anket av partene. Det bekrefter  Williksen, overfor Namdalsavisa.

Williksen Invest AS og Vikna Holding AS må dekke saksomkostningene på nærmere 1,2 millioner kroner og de lovbestemte utgiftene ved saken.

Aksjefordelinga i Midt-Norsk Havbruk mellom de tre er da MNH Holding 58,7 prosent, Williksen Invest 34,05 og Vikna Holding AS 3,78 prosent, skriver Namdalsavisa.