God vannkvalitet avgjørende i oppdrett

2345

Hvis vannet i oppdrettsanlegget har for dårlige kvaliteter påvirkes laksen negativt. Det viser en ny doktorgrad om atlanterhavslaks av Torstein Kristensen (UMB, NIVA).

I doktorgraden har Kristensen jobbet for å kartlegge om vannkvaliteten i kommersiell landbasert smoltproduksjon kan påvirke fiskens prestasjon og velferd i negativ retning. I samarbeid med akvakulturnæringen er det forsket på hvordan ulike vannkvalitetsparametre i ulike smoltanlegg påvirker laksen. Dette er gjennomført via ulike analyser av vannkvalitetsdata og informasjon om produksjonsforhold og fiskens prestasjoner, skriver UMB.no på sin hjemmeside.

For mye CO2
Doktorgradsarbeidet avslørte at velkjente vannkvalitetsutfordringer som lav pH og bufferkapasitet, potensiale for aluminium og jern toksisitet og forhøyede nivåer av karbondioksyd (CO2) ble dokumentert ved flere kommersielle produksjonslokaliteter.  Disse dataene fra akvakulturanlegg ble utforsket for vannkvalitetseffekter på vekst og dødelighet i tidlig sjøfase.

Det andre spørsmålet som Kristensen har undersøkt er om basale fysiologiske mekanismer knyttet til regulering av oksygen hos Atlantisk laks har stor innvirkning på fiskehelsen. Hyperoksi, d.v.s overmetning av oksygen, øker dannelsen av frie radikaler som kan gjøre skader på organer og påvirke viktige livsfunksjoner hos mennesker og andre organismer om det ikke mobiliseres enzymer som avgifter oksygenradikaler.

Forhøyet oksygentrykk er ikke bra
Resultatene viser signifikante sammenhenger mellom produksjonsintensitet og fiskegruppenes prestasjon. I mange tilfeller presterte fiskegrupper produsert under intensive forhold med god miljøkontroll bedre enn grupper produsert under mindre intensive forhold eller med høy intensitet og dårligere miljøkontroll. Arbeidet med O2 reguleringsstrategier (lav PaO2 strategi) demonstrerte et sannsynlig fravær av lav PaO2 strategi hos Atlantisk laks. Andre reguleringsmekanismer spiller derfor trolig en viktigere rolle hos denne arten. Resultatene fra avhandlingen har vært medvirkende til at myndighetene har satt et krav om at hyperoksi ikke skal forekomme i norsk produksjon av laks.

Fakta om forskningen
Basert på resultater fra andre fiskearter ble en hypotese om at Atlantisk laks nedregulerer sitt arterielle oksygentrykk i hviletilstand (lav PaO2 strategi) testet. Hypotesen ble testet både under normalt oksygentrykk (normoxi) i vannet, og under forhøyet oksygentrykk (hyperoksi). Et betydelig arbeid ble lagt ned i utvikling av eksperimentelt oppsett og målemetodikk for dette formålet.