Fiskemelprisene faller tilbake

508

Prisene for fiskemel har falt tilbake med omlag 250 dollar/tonnet siden toppnoteringene i vinter.

Fiskemel er sist handlet på 1.600 dollar per tonn, ifølge en oversikt utarbeidet av Nordea Markets og Kontali Analyse. Det fremgår ikke av analysen hvorvidt prisnoteringen er levert Peru, Kina eller Europa (fraktkostnader er bakt inn på de to sistnevnte prisnoteringene – red. anm.).

Kilde: Nordea Markets og Kontali Analyse
Kilde: Nordea Markets og Kontali Analyse

Selv om prisene har falt tilbake fra toppnoteringene på 1.850 dollar tonnet tidligere i år, er prisnoteringene fortsatt svært høye sett i et historisk perspektiv. Til sammenligning er de mer enn tre ganger så høye som det viktige substituttet soyamel. Både fiskemel og soyamel er sentrale ingredienser i fiskefôr og kraftfôr til kjøttproduksjon. De siste ti år har fiskemel vært handlet på et snitt av 3,3 ganger prisen for soyamel, skriver Nordea Markets.

Mens fiskemelprisene har falt noe tilbake fra toppen, handles fiskeolje på 2.400 dollar per tonn – svært nær all time high.

Kilde: IFFO
Kilde: IFFO

En nærliggende forklaring til de høye fiskemelprisene er at lagrene i Kina ligger vesentlig lavere enn gjennomsnittet den siste femårsperioden, påpeker Nordea Markets analytiker Kolbjørn Giskeødegård i sin ukerapport Nordea Seafood Weekly. Ved siste oppdatering er det estimert samlede fiskemellagre på 120.000 tonn i de ledende kinesiske importhavnene. Kina er i særklasse verdens største kjøper av fiskemel – med en markedsandel på nær 50 prosent.