Rømming hos Mowi på Frøya

Nyheter
1478

Fiskeridirektoratet mottok tirsdag denne uken melding fra Mowi om rømming av fisk fra lokaliteten Tennøya ved Frøya i Trøndelag.

– Det er oppdaget flere hull av varierende størrelse på fire merder, skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Det er i alt oppdaget 16 hull fordelt på fire merder. Det største hullet er om lag 70 x 20 cm. Hullene er oppgitt å være på 22 m dybde, opplyser Fiskeridirektoratet.

Nyheten kommer få uker etter at Mowi hadde en rømming på Hitra. 

Fiskeridirektoratet har gjennomført inspeksjon på anlegget på Tennøya. Selskapet har satt ut gjenfangstgarn og har foreløpig gjenfanget 19 fisk. Fisken i anlegget har en snittvekt på cirka en kilo.

Fiskeridirektoratet region Midt følger opp saken og vurderer løpende hvilke tiltak som skal iverksettes, blant annet å fastslå når det er mulig å foreta opptelling.

Rømmingen føyer seg inn i rekken av flere dette året. Tidligere fredag skrev iLaks at fiskeri- og sjømatministeren vil ta grep etter gjentatter rømminger. Fiskeridirektoratet uttalte også til iLaks at de ikke er fornøyd med utviklingen i år når det gjelder lakserømminger.