Nær 300.000 laks har rømt så langt i 2019: – Jeg forventer at næringen skjerper rutinene

Nyheter
1268

Antall laks som har rømt hittil i år har nesten doblet seg sammenliknet med fjoråret. Det får fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) til å reagere. Han innkaller nå næringen til møte for å få bukt med rømmingsproblemet.

Ifølge Fiskeridirektoratets foreløpige rømmingsstatistikk har det per 31. juli i år rømt 273.922 laks fordelt på 21 episoder. Men også etter juli har det vært rømmingshendelser. Nylig rømte tusenvis av laks fra Slakteriet Brekke. Fiskeridirektoratet skriver i en ny oppdatering fredag at 17.200 laks rømte fra ventemerdene til selskapet. Tidligere i september rømte minst 4.800 laks fra Mowi sin lokalitet «Heggvika» på Hitra.

Til sammenlikning rømte det 160.000 laks i 2018, mens i 2017 var det kun 15.530 laks som rømte. Vi må tilbake til 2014 for å finne liknende tall, som i år. Da rømte totalt 286.920 laks.

Nå varsler fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik grep for å snu utviklingen.

– Vi må jobbe enda tøffere for å få ned rømmingstallene. Derfor skal jeg invitere næringen til møte, for å høre hvordan vi sammen kan ta tak i dette, sier Nesvik til iLaks.

Når og hvor møtet skal finne sted, er ifølge Nesvik ennå ikke avgjort. Det var NRK som først omtalte møteplanene.

Nesvik sier til iLaks at det er bedriftene selv, som har ansvaret for å hindre at fisk rømmer. Han mener hendelser som ved Slakteriet Brekke, viser at næringen aldri kan senke skuldrene.

– Jeg forventer at næringen tar lærdom av alle hendelser som medfører potensial for rømming, skjerper rutinene og fokuserer ytterligere på sikkerhet for å unngå slike hendelser, sier Nesvik.

Han understreker at næringen allerede er underlagt strenge regler, og at myndighetene bruker store ressurser på å føre tilsyn.

– Men så lenge vi har fisk som rømmer, er det ikke godt noe, sier Nesvik og fortsetter:

– Det er bedriftene selv som har ansvar for å hindre at fisk rømmer. Hendelser som i Instefjord viser at næringen aldri kan senke skuldrene.