Dette oppdrettsanlegget ligger i to kommuner, men bare én av dem får penger fra Havbruksfondet

Nyheter
1417

Herøy i Møre og Romsdal fikk i høst rundt 4,5 millioner kroner fra Havbruksfondet. Nå krever nabokommunen Sande sin del av kaka, fordi Marine Harvests lokalitet Voldnes ligger på begge sider av kommunegrensen.

– Jeg er ikke ute etter å ta penger fra Herøy, men rett skal være rett. Disse tillatelsene går etter hvor biomassen faktisk er. Det er et faktum at mer enn en tredjedel av anlegget er innenfor våre grenser.

Det sa Arnljot Muren (Ap) på et møte i formannskapet i Sande denne uken, ifølge Vestlandsnytt.

Ifølge konstituert rådmann Oddbjørn Indregård har kommunen vært i dialog med Fiskeridirektoratet om saken, og han har sendt et brev til direktoratet.

«Når det ikke genererer midler fra Havbruksfondet vil Sande kommune hevde at det må være en mangel/feil i akvakulturregisteret», heter det blant annet i brevet.

Ordfører Dag Vaagen sier til avisen at regler er regler, også når det gjelder denne type fordelinger.

– Derfor mener vi det er helt på sin plass at vi kan kreve utbetaling fra Havbruksfondet basert på anlegget som ligger på grensen mellom Herøy og Sande. Areal på begge sider av grensen er regulerte til akvakultur, og koordinatene for plassering, og plasseringen generelt, er velkjent fra før.