– Fisk er råkult

538

På en marin studentbootcamp som ble arrangert under Sjømatdagene på Hell fikk kreative studenter utarbeide og presentere spennende løsninger på hvordan innovasjon kan bidra til økt videreforedling av sjømat i Norge.

– Fisk er råkult og hovedgrunnen til at fiskenæringen er så spennende er at det er så sjukt mange utfordringer å ta tak i. Jeg har lyst å løse alle sammen, sier en engasjert Erle Saltvedt som studerer industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU. 

Mangel på full utnyttelse
Som deltaker på marin studentbootcamp har 16 studenter, med forskjellig studieretning, gjennomført en intens fem dagers arbeidsøkt hvor de de har satt seg inn i hele verdikjeden til sjømatnæringen og dens utfordringer. Og mangel på full utnyttelse av råvaren var det som utpekte seg i studentenes ferske øyner. Uten å ha diskutert seg i mellom valgte alle studentene å arbeide med bærekraftige løsninger innen foredling av restråvare som kan bidra til økt lønnsomhet i sjømatnæringen, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

Studentene har blitt presentert for ulike metodikker til å løse problemstillinger på en kreativ og innovativ måte.  Etter opplæringsfasen og bedriftsbesøk ble studentene delt opp i fire team. De fikk 48 timer til å komme opp med kreative og innovative løsning som de presenterte for en jury sammensatt av representanter fra sjømatnæringen.

Marine Protein – Byggesteiner fra havet
Vinnerløsningen Marine Protein – Byggesteiner fra havet, er basert på et ønske om bedre utnyttelse av villfanget hvit fisk. De så på mulighetene til å produsere proteinshake og -barer basert på høyverdig protein fra de enorme mengdene restråstoff som dumpes hvert år.

– Vi var trygge på at vi leverte et godt produkt, og at juryen viste seg å være enig var veldig gøy. Når man jobber så intenst med noe er det jo ekstremt gøy å vinne og få bekreftelse på at man har gjort en god jobb, sier det glade vinnerlaget bestående av Heidi Liljeblad, Gustav Gunnerud, Inger Lise Breivik og Truls Victor Gjørtz.

Kompetent jury  
Juryen bestod av Yngve Myhre, Vibecke Bondø fra SalmoNor, Anne Sølvberg Breivik fra Norway Seafoods, Mari Didriksen fra Nærings- og fiskeridepartementet og representant fra Innovasjon Norge.

– Vi hadde en vanskelig oppgave å velge i mellom fire spennende ideer. Alle ideene ville latt seg gjennomføre.  På grunn av ulik bakgrunn har de stilt gode og uventede spørsmål som bekrefter at studenter fra ulike studieretninger kan skape dynamikk og nye løsninger i en forholdsvis tradisjonell næring, sier Vibecke Bondø fra SalmoNor AS.

Ønsker flere rekrutteringsaktiviteter
Ministeren tok seg også tid til å besøke studentene for å hilse på og høre om deres erfaringer fra bootcampen.

– Jeg er veldig glad for å møte alle disse engasjerte studentene med mangfoldig bakgrunn, som har søkt seg til studentbootcampen. Jeg vil gjerne se flere rekrutteringsaktiviteter som marin studentbootcamp, som kan synliggjøre og profilere næringen som et spennende karrierevalg for unge mennesker, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Fra Innovasjon Norges ståsted er rekruttering og økt kompetanse viktig om Norges sjømatnæring skal være verdensledende. Det trengs innovative løsninger til å styrke næringens konkurranseevne og øke næringens lønnsomhet. Løsningene kan dreie seg om ny teknologi og prosesser eller nye og markedsrettede forretningsmodeller.

– Denne bootcampen var en pilot, men erfaringene og tilbakemeldingene så langt tilsier at dette ikke er siste gang lignende arrangement vil bli gjennomført. Vi trenger å tenke innovativt i måten vi promoterer sjømatnæringen på og det er viktig å bruke de arenaene som fins i dag. Sjømatdagene på Hell er en ypperlig arena til å få i gang en aktiv dialog mellom studenter og næringen. Ved å arrangere marin studentbootcamp ønsker Innovasjon Norge å bidra med noe nytt og kreativt, sier Sigridur Thormodsdottir i Innovasjon Norge.