Vinsjan på kaia

Nyheter
0

Slik ble NTS bygget opp – fra et lite dampbåtrederi til milliardoppdretter.

Beatles spællt aldri så vakkert som vinsjan på kaia
Finast parfymen va lukta av olje og sjø
Ingen va deilig som du, den dan æ skull’ færra
Begge va altfor blyg te å sei adjø

Januar 2022. Eierne krangler så bustene fyker. Generalforsamlingen ligner en polsk riksdag. Mowi byr 13,8 milliarder kroner for NTS. Hvordan kunne det gå slik i det gamle Namsos-rederiet?

La oss spole tiden tilbake. Med 143 år.

Sjø og land
23. august 1879. Namsos Dampskibsselskap stiftes. 11 år senere etableres Namdalens Aktie Dampskipsselskap, og de to selskapene driver transport av gods og passasjerer side om side i nesten hundre år inntil de fusjonerer i 1970 under navnet Namsos Trafikkselskap.

Selskapene fikk felles disponent åtte år tidligere, og i 1965 blir den første landbaserte aktiviteten etablert – en skolebussrute i Nærøy. Den første godsbilen settes i drift i 1971 og gjør NTS til en aktør innenfor transport av gods både på sjø og land.

Foto: NTS

Ambulansevirksomheten etableres i 1994 og blir etter hvert det største forretningsområdet i NTS-konsernet fram mot avvikling i starten av 2013. Avviklingen kom som en naturlig konsekvens av at de regionale helseforetakene vedtok å overta driften i egen regi.

Tilværelsen på Oslo Børs var anonym. Busstrafikk og frakt av gods, på sjø og land, appelerte ikke til de store investorene på børsen.

Året 2008 fremstår som et veiskille for NTS i lys av at kollektivtransport på sjø blir fisjonert ut til FosenNamsos Sjø. Med dette settes det et foreløpig punktum for 129 års maritim virksomhet i egen regi. Samme år investerer man i brønnbåtrederiet Norsk Fisketransport.

Dystert
Med det offentliges bebudete overtakelse av ambulansedriften, samtidig som at lastebilvirksomheten legges ut for salg etter flere år med svake resultater, ser det på vårparten i 2012 dystert ut med tanke på videre drift for Namsos Trafikkselskap.

Investeringer i perioden 2012-2014 gir imidlertid ny vind i seilene for NTS-konsernet. Godsbilvirksomheten styrkes ved kjøpet av Sunde Transport (NTS Transport etter fusjon med Namdalske) etter at det blir satt en stopper for salget av Namdalske. Samtidig blir innsamling og transport av husholdningsavfall et nytt forretningsområde, når Sunde Renovasjon (nå NTS Miljø) kjøpes. Sjøverts transport blir reetablert når fraktselskapet Folla Sjøtransport blir oppkjøpt, og når man ikke lenge etter investerer ytterligere 100 millioner kroner i Norsk Fisketransport, er det igjen den maritime virksomheten som preger konsernet.

Rendyrket
Satsingen mot oppdrettsnæringen styrkes ytterligere gjennom investeringen i serviceselskapet KB Dykk i juni 2014. På samme tid blir NTS eneeier i Norsk Fisketransport, og i oktober 2014 kunngjør dette selskapet konsernets største investering noen sinne gjennom overtakelse av virksomheten til brønnbåtrederiet Fosnavaag Wellboat for 500 millioner kroner.

Som følge av et stadig sterkere fokus på tjenesteleveranser til havbruksnæringen, blir godsbilvirksomheten solgt i november 2014, mens NTS Miljø avhendes i mars 2015. For å reflektere virksomhetsendringene i konsernet skifter morselskapet navn til NTS ASA i generalforsamlingen samme år.

Investeringene i brønnbåter kastet godt av seg. Børsverdien klatret til 650 millioner kroner. Kursoppgangen på NTS-aksjen har gjort mange rike, ikke minst lokale investorer, da NTS i stor grad var eid av nord-trøndere.

Fra venstre Roald Dolmen, Hermann Dolmen, Nils Martin Williksen (alle fra MNH), styreleder Roger Granheim og administrerende direktør Harry Bøe i NTS, og Solvår Hallesdatter Hardesty (MNH). Foto: NTS

Omvendt oppkjøp
Det store spranget kom i april 2017. Da kjøpte NTS opp den veldrevne lakseoppdretteren Midt-Norsk Havbruk (MNH). Dette var i realiteten et omvendt oppkjøp. Eierne av Midt-Norsk Havbruk, familiene Dolmen, Williksen og Sivertsen, overtok kontrollen i NTS gjennom oppgjør i aksjer. Det var en snarvei til børs for MNH. Handelen ble priset til 1,4 milliarder kroner.

MNH hadde ti ordinære lakseoppdrettskonsesjoner, to FOU-konsesjoner og forventet i 2017 en produksjon på 15.000 tonn. MNH hadde kontroll på hele verdikjeden for laks gjennom eierskap i settefisk- og rensefiskproduksjon, videreforedling og salg.

Sagaen om NTS tok en ny vending to og et halvt år etter. Da ble det kjent at styret i NTS hadde inngått avtale med Gåsø Næringsutvikling om å gjennomføre en fusjon med Frøy-gruppen. Rederiets mange service- og brønnbåter styrket flåten vesentlig. Fusjonen omfattet også Gåsø Næringsutvikling sin aksjepost i Norway Royal Salmon (NRS), som utgjorde 16 prosent av aksjene i NRS. Totalt fikk frøyværingen Helge Gåsø hånd om 39 prosent av NTS.

Helge Gåsø.(Foto: Steve Hernes).

Les også: The comeback kid

Vokse
Som klart største NTS-eier, disponerte han et sammenslått selskap hvis største aktivum var eierposten på 1,7 milliarder kroner i NRS. Med på lasset kommer NRS’ voksende oppdrettsaktivitet på Island.

Opptrappingen av oppdrettsatsingen kommer i en gullalder for laks. Det siste snaue tiåret har gitt historisk høye laksepriser. Som en følge av dette pumpes aksjeverdiene opp – i både NTS og NRS.

Nå skulle NTS vokse enda mer. 2. juni 2021 fusjonerte MNH med naboen SalmoNor. Sammen fikk duoen en lakseproduksjon på 37.000 tonn. Selskapet, som fikk navnet SalmoNor, skulle ledes av Vibecke Bondø, som nå også kom inn som eier av 12 prosent av NTS.

Seinere den sommeren la NTS inn bud på resten av NRS, og fikk, etter en dramatisk budkamp mot konkurrenten SalMar, hånd om 68 prosent av NRS. Til sammen ligger nå en produksjonskapasitet på 124.000 tonn laks, i Norge og på Island, i konsernet.

Kort inn på nyåret kom altså den siste utviklingen i spillet om NTS, der en gruppering anført av familiene Dolmen, Williksen, Sivertsen og Bondø, vil kaste styret og bød samtidig 105 kroner per aksje. Dette budet ble mandag overgått av Mowi, verdens største oppdrettskonsern, med et bud på 110 kroner per aksje.