Mowi byr på NTS. Vil betale 110 kroner per aksje

Nyheter
0

Verdsetter NTS til 13,8 milliarder kroner.

Mowi har til hensikt å lansere et frivillig tilbud på alle aksjene i NTS på 110 kroner per aksje, 50 prosent i form av kontantvederlag og 50 prosent i Mowi-aksjer. Det fremgår av en børsmelding mandag morgen.

Mowi har fulgt NTS-Gruppen i flere år, og er imponert over hvordan ansatte, ledelse og eiere har utviklet NTS til å bli en av de ledende oppdretterne av atlantisk laks i Norge og på Island. Fra en sterk posisjon i Midt-Norge har NTS utviklet seg til å bli et helintegrert havbrukskonsern med 84 tusen tonn sløyd vekt i produksjonsområde 7 til 12 i Midt-Norge og Nord-Norge, samt på Island. NTS Gruppen har også 7,7 utviklingskonsesjoner i Arctic Offshore Farming, og et akvaservice-selskap i Frøy.

«NTS sin geografiske tilstedeværelse og kompetente organisasjon passer svært godt med Mowis nåværende virksomhet og strategi. Sammen kan vi bevare og skape nye arbeidsplasser og videreutvikle kompetanseklynger langs kysten til det beste for lokalsamfunnene», sier Ivan Vindheim, konsernsjef i Mowi.

Tilbudet innebærer et samlet vederlag for alle aksjene i NTS på cirka 13,8 milliarder kroner. Tilbudsprisen representerer en premie på 18,3 prosent over sluttkursen for aksjene 14. januar på 93 kroner, og en premie på 23,9 prosent over gjennomsnittlig volumvektet aksjekurs i løpet av de siste 30 handelsdagene til og med 14. januar på 88,8 kroner.

Verdien av vederlagsaksjene skal være basert på volumvektet gjennomsnittskurs siste 20 handledager før tilbudet lanseres. Fullstendige detaljer om tilbudet, inkludert alle betingelser for det, vil bli beskrevet i et tilbudsdokument som vil sendes, dersom tilbudet lanseres, til alle NTS-aksjonærer etter gjennomgang og godkjenning av Oslo Børs.

Tilbudet vil være betinget av blant annet vilkårene nedenfor (med mindre disse frafalles av Mowi), samt at Mowi forbeholder seg retten til ikke å lansere tilbudet dersom det skulle bli klart at noen av disse vilkårene ikke kommer til å bli oppfylt, eller av andre årsaker: (i) aksjonærer som representerer mer enn 50 prosent av NTS’ aksjer og stemmer, fullt utvannet, aksepterer tilbudet, (ii) at det ikke har inntruffet andre vesentlig negative forhold i NTS Gruppen, (iii) ingen domstol, eller annen myndighet med relevant kompetanse, eller annen tredjepart, skal ha tatt, eller varslet, rettslige skritt, relevante for tilbudet, (iv) ingen endringer i NTS’ aksjekapital eller utdelinger til NTS’ aksjonærer har funnet sted, (v) ingen vesentlige transaksjoner i NTS Gruppen, eller noe vedtak om å fusjonere eller fisjonere NTS eller noen av dets datterselskaper, eller å erverve eller selge noen vesentlige eiendeler i NTS Gruppen, eller transaksjoner som vil gjøre verdipapirhandelloven § 6-1 (2) anvendelig, har funnet sted, og at NRS’ varslede erverv av SalmoNor ikke gjennomføres, (vi) NTS skal fortsette sin virksomhet på vanlig måte, (vii) det er ikke offentliggjort noe konkurrerende tilbud på aksjene i NTS med en høyere pris enn tilbudsprisen, og (viii) Mowi har gjennomført en bekreftende due diligence av NTS Gruppen.

Tilbudet vil ikke være betinget av godkjenning fra konkurransemyndighetene. SpareBank 1 Markets er finansiell rådgiver for Mowi.