SalmoNor og NTS-datter Midt-Norsk Havbruk fusjonerer

Nyheter
0

En fusjon mellom SalmoNor og Midt-Norsk Havbruk (MNH) bygger en større, sterkere og mer robust havbruksaktør på et samlet slaktevolum på 37.000 tonn.

Det sammenslåtte oppdrettselskapet vil hete SalmoNor og ha 120 ansatte, heter det i en pressemelding onsdag morgen. SalmoNor prises til 2.975 millioner kroner i transaksjonen.

De to oppdrettsselskapene SalmoNor og MNH bygger begge på en unik havbrukshistorie på Namdalskysten.

MNH er tuftet på pionerkonsesjonene NTv1 og NTnr2. NTnr2 ble gitt i 1972 til familien Dolmen, mens Ragnar Sivertsen sammen med Ragnvald og Bjørn Pettersen fikk konsesjon nummer NTv1 i 1973.

SalmoNor bygger på de to neste konsesjonsnumrene i tidligere Vikna kommune, NTv2 og NTv3, gitt til henholdsvis Brødrene Herlof og Kåre Bondø og Harald Johansen/Langsundfisk.

Synergier
Styrene i NTS og SalmoNor har blitt enige om å fusjonere de to oppdrettsselskapene SalmoNor og MNH.

– Fusjonen av to sterke og kompetente havbruksselskap som SalmoNor og MNH, vil være en god industriell løsning som utløser betydelige synergier. Det sammenslåtte selskapet vil bygge videre rundt ansatte som er i selskapet i dag, og bidra til en videreutvikling av kompetanse og arbeidsplasser. For oss handler dette om å legge til rette for videre bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser på kysten. Vi ønsker også i framtiden å være en tydelig samfunnsaktør som bidrar til å bygge livskraftige lokalsamfunn, sier daglig leder Vibecke Bondø i SalmoNor.

SalmoNor er i likhet med MNH en fullintegrert lakseoppdretter, med kontroll på hele verdikjeden fra settefisk til slakteri. SalmoNor har også en egen visningskonsesjon i Nærøysund i samarbeid med Kystmuseet Norveg i Rørvik. SalmoNor og MNH eier til sammen cirka 74 prosent av aksjene i et av landets mest moderne slakterier, SalmoSea, på Flerengstranda.

Vekst
– Dette styrker NTS sin posisjon som et midtnorsk havbrukskonsern. Det sammenslåtte selskapet vil være en betydelig aktør og arbeidsgiver i Nærøysund kommune, og gir ny kraft til sunn og bærekraftig havbruksvekst, sier administrerende direktør Harry Bøe i NTS.

Den inngåtte fusjonsavtalen må godkjennes av Konkurransetilsynet, og det er forventet at transaksjonen kan gjennomføres innen utløpet av tredje kvartal 2021.

– SalmoNor er et godt og meget veldrevet selskap, og vi ønsker eierne i SalmoNor velkommen til aksjonærfelleskapet i NTS. Med dette vil NTS ta et nytt og viktig steg mot vårt mål om å være en aktiv deltaker i produksjonen av 100.000 tonn norsk laks, sier styreleder Odd R. Øie i NTS.