Ventet et halvt år med å opplyse stiftelse om millionavtale

Nyheter
1589

Styret ble gjort kjent med avtalen ved en tilfeldighet.

Torsdag kunne iLaks fortelle om samarbeidsavtalen som ble inngått mellom Havforskningsinstituttet (HI) og Eide Fjordbruk i forbindelse med sistnevntes søknad om visningskonsesjon for laks.

I denne avtalen skulle totalt 1,25 millioner kroner «benyttes til finansieringen av utstillingen i Folgefonnsenteret, og herunder bidra til at dette vil innfri det visningsnivå som kreves i visningskonsesjonen. HI skal ha full åpenhet om finansieringen av sin virksomhet i Folgefonnsenteret, og Eides bidrag til utstillingen er offentlig tilgjengelig informasjon», heter det i avtaleteksten.

Ved en tilfeldighet
Ambisjoner om full åpenhet til tross, styret i Folgefonnsenteret ble imidlertid ikke orientert.

– Avtalen du referer til ble kjent for undertegnede ved en tilfeldighet andre uken i mai i år, forteller arbeidende styreleder Knut Førland ved Folgefonnsenteret til iLaks.

– Siden avtalen hadde noen uheldige formuleringer og bindinger i forhold til Folgefonnsenteret, ble dette straks tatt opp med Eide Fjordbruk og Havforskningsinstituttet. Styret i Stiftinga Folgefonnsenteret ble også underrettet. Styret hadde saken oppe til drøfting 31. mai og 15. juni. På sistnevnte styremøte deltok også Eide Fjordbruk for å orientere om søknadsprosessen om visningskonsesjonen og den inngåtte avtalen med Havforskningsinstituttet.

Raskt
Det ble fort klart at avtalen måtte endres.

– Alt fra første kontakt med Eide Fjordbruk og Havforskningsinstituttet om denne saken medio mai, var det stor enighet om at deler av avtalen burde endres. Utkast til ny avtale kom således raskt på bordet. Dette ble lagt frem for Stiftinga Folgefonnsenteret i styremøte 15. juni, og med unntak av en mindre endring tok styret avtalen til orientering.

Tatt godt i mot
Førland er imidlertid klar på at han og styret ønsker at Eide Fjordbruk vinner frem i søknadsprosessen.

– Vil avslutningsvis legge til at planene om et visningsanlegg i tilknytning til Folgefonnsenteret er svært spennende. Et slikt anlegg vil gi folk flest en utmerket anledning til å lære mer om fiskeoppdrett og norsk marin matproduksjon. Spesielt for skolelever og turister vil dette helt sikkert bli tatt godt i mot. Jeg håper derfor at Eide Fjordbruk vinner frem med søknaden sin.