HI-Rogne om million-deal med Eide Fjordbruk: – Avtalen er ugyldig

Nyheter
1814

Fiskeoppdretter hyret Havforskningsinstituttet (HI) til søknad om visningskonsesjon.

Julefreden hadde for lengst senket seg. Det var midt i romjulen ifjor, nærmere bestemt den 27. desember, HIs forskningsdirektør Karin Kroon Boxaspen og Eide Fjordbruk-eier Knut Frode Eide satte seg ned og signerte avtalen.

På Eidestøa i Hålandsdalen var Eide Fjordbruk inne i sluttspurten av en søknadsprosess for en visningskonsesjon for oppdrettslaks i Hardangerfjorden, og ville ha med seg HIs ekspertise på laget. Visningskonsesjonen var tenkt plassert i Rosendal, nærmere bestemt ved Folgefonnasenteret, hvor HI var leietaker.

Tilskuddsavtalen med HI er en del av den 29 sider lange søknaden om visningskonsesjon, som ble postlagt 30. desember.

Milliontilskudd
I tilskuddsavtalen, som iLaks har fått innsyn i, fremgår det at «HI skal starte forberedelser for og iverksetting av nødvendig arbeid på innholdet i senteret og har behov for å finansiere dette».

Som motytelse vil Eide Fjordbruk betale 1.250.000 kroner, hvorav 250.000 kroner betales forut for innvilgelse av visningskonsesjon. Den resterende millionen skal betales etter innvilgelse av visningskonsesjon. Faktura vil utstedes av «HI eller underleverandør til den marine utstillingen».

«Bidraget skal i sin helhet benyttes til finansieringen av utstillingen i Folgefonnsenteret, og herunder bidra til at dette vil innfri det visningsnivå som kreves i visningskonsesjonen. HI skal ha full åpenhet om finansieringen av sin virksomhet i Folgefonnsenteret, og Eides bidrag til utstillingen er offentlig tilgjengelig informasjon», heter det videre.

Rød sone
Avtalen var oppsiktsvekkende.

Særlig siden Hardangerfjorden er i HIs «røde sone», hvor det for tiden ikke tillates produksjonsvekst for oppdrettet laks og ørret.

Her er den originale avtalen mellom HI og Eide Fjordbruk.

– Stiftelsen Folgefonnsenteret er ikke part i noen av de inngåtte avtalane i forbindelse med Eide Fjordbruk sin søknad om visningskonsesjon, herunder samarbeidsavtalen som er inngått mellom Eide Fjordbruk og Havforskningsinstituttet. Spørsmål i forhold til nevnte avtaler må således rettes til avtalepartene, sier Knut Førland, arbeidende styreleder ved Folgefonnasenteret til iLaks.

– Når det gjelder Havforskningsinstituttet sin rolle i Folgefonnsenteret så er det rett at de leier kontorplass i senteret. Havforskningsinstituttet er imidlertid også ein svært sentral innholdsaktør i senteret sammen med Bjerknessenteret for klimaforskning/Universitetet i Bergen og Miljødirektoratet/Besøkssenter nasjonalpark Folgefonna. Innholdsaktørane har det faglige ansvaret for utstillingene i senteret, og har arbeidet med disse i flere år, legger Førland til.

– Hvorfor honoreres HI av Eide for en visningskonsesjon som ennå ikke er tildelt? Hvordan vil HI arbeide for at denne blir tildelt Eide? Hardangerfjorden er i sone “Rød” ; hvorfor arbeider HI for at Eide skal få tildelt visningskonsesjon her? 

– Hvilken avtale, dato? Hva er bakgrunnen for at du stiller slike insinuerende spørsmål? svarer HI-direktør Sissel Rogne iLaks.

Etter at hun har fått oversendt avtaleteksten, svarer hun kort: – Den er ikke gyldig.

– Hvorfor ikke?

– Den er reforhandlet. Det er ikke den avtalen vi ønsket. Den ble ved en inkurie undertegnet, og derfor ble den endret. Du kan henvende deg Karin Boxaspen og få den nye avtalen.

Endring
Rogne avviser at HI allerede har mottatt 250.000 kroner fra Eide Fjordbruk.

Kort tid etter mottar iLaks en ny og ganske så fersk avtale mellom Eide Fjordbruk og HI datert «juli 2017» fra Boxaspen. Den vesentligste endringen i avtaleverket er hvem som står oppført som mottaker av milliontilskuddet. Det er nå «de designfirma som produserer utstillingen».

Videre heter det i den nye avtaleteksten at Eide skal yte et finansielt bidrag til HIs prosjekt – uten å styre innholdet i utstillingen.

Samtidig varsles det i avtaleverket nå en ny og mer detaljert samarbeidsavtale mellom HI og Eide – «ved en eventuell innvilgning av visningskonsesjon».

Knut Frode Eide bekrefter i en epost til iLaks at avtalen nå er blitt endret.

– Er i Houston og lite tilgjengelig. Avtalen du viser til er ikke gyldig. Om du trenger mer informasjon, kan du ta det med HI siden hele familien er her borte med meg. Håper dette går bra.