Fiskeridirektoratet vektlegger ikke HI-samarbeid i konsesjonssøknader

Nyheter
692

Forskningsresultater vil uansett være tilgjengelig for offentligheten, mener de.

Torsdag kunne iLaks fortelle om Eide Fjordbruks samarbeids- og tilskuddsavtale med Havforskningsinstituttet (HI). Her skulle fusaoppdretteren betale 1,25 millioner kroner i faktura utstedt av «HI eller underleverandør til den marine utstillingen».

Bidraget skulle bidra til å «innfri det visningsnivå som kreves i visningskonsesjonen», het det i kontrakten.

Ugyldig
Etter at iLaks kontaktet HI-direktør Sissel Rogne, kunne hun fortelle at avtalen var ugyldig.

– Den er reforhandlet. Det er ikke den avtalen vi ønsket. Den ble ved en inkurie undertegnet, og derfor ble den endret, sa hun.

Nå viser det seg at Fiskeridirektoratet mottok den nye avtalen, datert «Juli 2017», sist fredag.

Det bekrefter Lene Kristin Røyrane-Løtvedt, jurist ved Kyst- og havbruksavdelingen, tildelingsseksjonen, i Fiskeridirektoratet.

Ble endret
– Det er riktig at Eide Fjordbruk den 30. desember 2016 søkte om en visningstillatelse tilknyttet lokalitetene 22095 Hågardsneset og 12035 Hondskår i Kvinnherad kommune, og at det som det fremgikk av din artikkel på iLaks i går opprinnelig var lagt ved en tilskuddsavtale mellom Eide Fjordbruk og HI. Den 24. mai varslet Eide Fjordbruk Fiskeridirektoratet om at avtalen ville bli endret, og den 7. juli mottok vi ny avtale.

– Hvor mye vektlegger Fiskeridirektoratet et slikt samarbeid i søknadsvurderingen?

– Vi har sett i flere søknader om visningstillatelser at søker har nevnt samarbeid med Havforskningsinstituttet, og at det i noen tilfeller har blitt lagt ved en intensjonsavtale om samarbeid. Vi har imidlertid ikke lagt særlig vekt på slike avtaler ved behandlingen av søknadene, blant annet fordi forskningsresultater uansett vil være tilgjengelig for offentligheten, svarer hun.

Ikke påbegynt
– Når det gjelder den konkrete saksbehandlingen av Eide Fjordbruk sin søknad, så er denne enda ikke påbegynt fra Fiskeridirektoratet sin side. Dette skyldes stor arbeidsmengde, blant annet tilknyttet arbeidet med utviklingstillatelser og med implementeringen av den nye ordningen med produksjonsområder, legger Røyrane-Løtvedt til.