Utvikler sensor for måling av giftig algeoppblomstring i sanntid

Nyheter
624

Narvik-firmaet Funn IT og Sea Eco har utviklet et system for algeovervåkning, som nå skal testes ut i et pilotprosjekt. Et ferdig system for oppdrettsnæringen skal være på plass i mars 2020.

Over 13.000 tonn laks døde i Nordland og Troms i vår på grunn av skadelig oppblomstring av dødsalgen Chrysochromulina leadbeateri. Flere oppdrettsselskaper gikk på enorme økonomiske tap.

Nå kan teknologien fra Funn IT i Narvik og Sea Eco forhindre at framtidige algeoppblomstringer får like store konsekvenser, skriver Fremover.

Sanntid
Istedenfor at oppdretterne sender inn fysiske vannprøver, kan systemet gjøre det mulig i sanntid å se konsentrasjonen av både farlige og ufarlige algeklasser. Dette gjøres gjennom sensorer i vannet, som plukker opp informasjon om de ulike algetypene.

Denne sensoren skal måle algeforekomsten. FOTO: Funn IT

– De kan overvåke situasjonen og se om den er avtakende eller om den nærmer seg kritisk, for eksempel, sier Bjørn Erik Rønhaug, som er forretningsutvikler i Funn IT. Han mener selskapet er veldig tidlig ute med sanntidsmåling.

Nå skal systemet testes ut i et pilotprosjekt med fem-seks selskaper, inkludert mange de som ble rammet av algedøden, hvor algeforekomsten i ulike områder skal måles. Dette skal være begynnelsen på en kontinuerlig måling hos de ulike selskapene, og det skal etter hvert bygges opp en profil for hver lokalitet, slik at selskapene kan se utvikling i utbredningen av alger.

– Vi har som mål å i løpet av høsten ha på plass en målemetode, som gjør at når algeoppblomstringa kommer våren 2020, kan vi følge med. I mars 2020 vil vi ha et ferdig system som næringa kan bruke, sier Rønhaug.

Andre løsninger
iLaks har tidligere skrevet om andre løsninger, som kan hjelpe oppdretterne ved en eventuell giftig algeoppblomstring, blant annet NIVAs FerryBox-system for innsamling, analyse og presentasjon av oseanografi og vannkvalitetsdata, som benytter data fra sensorer montert om bord i rutegående skip for miljøovervåkning.

I Canada bruker de norske oppdrettsselskapene ulike løsninger.

Cermaq, som også ble rammet av alge-død i nord, har et omfattende overvåkingsprogram i Canada, i tillegg til en alge-koordinator som er ansatt og jobber spesifikt med algeproblematikken. 

Grieg har på samtlige av sine anlegg i British Columbia (BC), Canada, installert et system for å overvåke og å unngå skade fra alger på sine lokaliteter.

Mowi Canada bruker presenninger og en oppstrøms sirkulering av vann i kampen mot algene